Gemeenten zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking of met minder digitale vaardigheden. Gemeentelijke sites en apps moeten hierop worden aangepast. De ene gemeente is daar verder in dan de andere. Op deze pagina bieden we daarom informatie, advies en inspiratie.

Toolkit digitale toegankelijkheid

Wilt u direct aan de slag met digitale toegankelijkheid? Onze nieuwe toolkit helpt u een eind op weg.

VNG Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid

Het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid ondersteunt gemeenten bij het delen en opdoen van kennis, onder andere via het VNG-forum en webinars. Digitale toegankelijkheid gaat de hele organisatie aan. Daarom zijn er 2 ambassadeurs actief: oud-raadslid Yousuf Yousufi en oud-wethouder Marcel Oosterveer, zij gaan met bestuurders en raadsleden in gesprek over dit onderwerp. 

  • Meer over het Aanjaagteam hoort/ziet u in de video hiernaast.
  • Voor vragen of advies kunt u contact opnemen met de ambassadeurs Marcel Oosterveer en Yousuf Yousufi.

Ons standpunt

Met digitaal toegankelijke websites, apps en e-diensten sluit een gemeente niemand uit van dienstverlening en participatie. We geloven dat we de digitale toegankelijkheid van gemeenten kunnen versnellen door onderling als gemeenten kennis te delen, door het bestuurlijk draagvlak te vergroten en door krachten te bundelen met de markt.

De implementatiekosten van het BDTO bedragen volgens de impactanalyse tussen de € 58 - 94 miljoen, waarvan € 25 – 32 miljoen structureel. De VNG heeft gevraagd om compensatie van de meerkosten van het BDTO.

Lees onze brief aan de staatssecretaris van BZK.

Rol van gemeenten

Door de toegankelijkheid van gemeentelijke websites en mobiele applicaties voor inwoners met een beperking te borgen wordt bijgedragen aan een meer digitaal inclusieve samenleving. De doelstelling – iedereen moet mee kunnen doen in de digitale overheid, dus ook burgers met een beperking – vraagt erom dat het BDTO voortvarend wordt geïmplementeerd.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (ook bekend als BDTO)

Digitale toegankelijkheid geldt voor de digitale middelen en kanalen die de gemeente inzet voor de dienstverlening (bijv. de website, apps en formulieren), voor de werkomgeving (bijv. het intranet) en voor de digitale middelen die worden gebruikt in het bestuur (bijv. het raadsinformatiesysteem). Alle overheden zijn verplicht een toegankelijkheidsverklaring op te stellen en deze te publiceren in het register van toegankelijkheidsverklaringen. In deze verklaring kan de gemeente aangeven welke maatregelen er worden genomen om digitaal toegankelijk te worden.

Samenhang met andere wetgeving

De informatiesamenleving is volop in ontwikkeling en dat is te merken aan de wetgeving op dit vlak. De wetgeving voor de digitale toegankelijkheid staat dan ook niet op zichzelf. Er is samenhang met in elk geval de Wet elektronische publicaties, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet open overheid en de Omgevingswet en natuurlijk de Wet digitale overheid (waarvan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid een voorloper is).

Inclusie

Digitale toegankelijkheid maakt inclusie mogelijk. Het vraagt om het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het ontwerpen en testen van nieuwe websites, apps, intranetten en e-diensten.

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Digitale Inclusie

468 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 december 2022 om 11:33

Digitale Toegankelijkheid

2329 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 5 december 2022 om 16:14

Pleio

Een gemeente is voor de digitale toegankelijkheid van de kanalen en middelen grotendeels afhankelijk van het aanbod van marktpartijen. Daarom wijzen wij gemeenten en marktpartijen graag op het forum Marktaanbod in de community Digitaal toegankelijk publiceren op Pleio.nl. Daarnaast zijn er 2 fora over specifieke thema’s, namelijk websites en pdf's. U kunt de fora vrij bezoeken. Wilt u vragen stellen, ervaringen delen of meepraten? Meld u dan aan met een Pleio-account.

Publicaties & Brieven