Voor elke gemeente is de digitale dienstverlening nu de standaard. Maar een digitale dienstverlening is niet voor iedereen meteen een toegankelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een (tijdelijke) beperking en mensen met minder digitale vaardigheden lukt namelijk niet altijd om gebruik van gemeentelijke websites en andere digitale kanalen. De Europese Unie heeft daarom de Europese Richtlijn Digitale Toegankelijkheid opgesteld, die per 1 juli 2018 is omgezet naar Nederlandse wetgeving in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO). Hierdoor zijn gemeenten verplicht om hun websites, mobiele applicatie en intra- en extranetten actief digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Maar wat zijn de wettelijke eisen? En welke andere wetgeving heeft te maken met digitale toegankelijkheid? U leest het hier op deze pagina. 

VNG Aanjaagteam digitale toegankelijkheid

Bestuurlijke ambassadeurs gaan de komende tijd op pad om bestuurders en raadsleden te informeren over digitale toegankelijkheid. Voor ambtenaren bevordert het project de uitwisseling van ervaring en kennis via het VNG-forum en webinars. Leveranciers moeten producten aanbieden die voldoen aan de vereisten van het BDTO. Daarom informeert het aanjaagteam ook leveranciers over digitale toegankelijkheid.

Ons standpunt

Met digitaal toegankelijke websites, apps en e-diensten sluit een gemeente niemand uit van dienstverlening en participatie. We geloven dat we de digitale toegankelijkheid van gemeenten kunnen versnellen door onderling als gemeenten kennis te delen, door het bestuurlijk draagvlak te vergroten en door krachten te bundelen met de markt.

Rol van gemeenten

Door de toegankelijkheid van gemeentelijke websites en mobiele applicaties voor inwoners met een beperking te borgen wordt bijgedragen aan een meer digitaal inclusieve samenleving. De doelstelling – iedereen moet mee kunnen doen in de digitale overheid, dus ook burgers met een beperking – vraagt erom dat het BDTO voortvarend wordt geïmplementeerd.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (ook bekend als BDTO)

Digitale toegankelijkheid geldt voor de digitale middelen en kanalen die de gemeente inzet voor de dienstverlening (bijv. de website, apps en formulieren), voor de werkomgeving (bijv. het intranet) en voor de digitale middelen die worden gebruikt in het bestuur (bijv. het raadsinformatiesysteem). Alle overheden zijn verplicht een toegankelijkheidsverklaring op te stellen en deze te publiceren in het register van toegankelijkheidsverklaringen. In deze verklaring kan de gemeente aangeven welke maatregelen er worden genomen om digitaal toegankelijk te worden.

Samenhang met andere wetgeving

De informatiesamenleving is volop in ontwikkeling en dat is te merken aan de wetgeving op dit vlak. De wetgeving voor de digitale toegankelijkheid staat dan ook niet op zichzelf. Er is samenhang met in elk geval de Wet elektronische publicaties, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet open overheid en de Omgevingswet en natuurlijk de Wet digitale overheid (waarvan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid een voorloper is).

Inclusie

Digitale toegankelijkheid maakt inclusie mogelijk. Het vraagt om het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het ontwerpen en testen van nieuwe websites, apps, intranetten en e-diensten.

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Digitale Toegankelijkheid

1661 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 26 november 2021 om 16:39

Pleio

Een gemeente is voor de digitale toegankelijkheid van de kanalen en middelen grotendeels afhankelijk van het aanbod van marktpartijen. Daarom wijzen wij gemeenten en marktpartijen graag op het forum Marktaanbod in de community Digitaal toegankelijk publiceren op Pleio.nl. Daarnaast zijn er 2 fora over specifieke thema’s, namelijk websites en pdf's. U kunt de fora vrij bezoeken. Wilt u vragen stellen, ervaringen delen of meepraten? Meld u dan aan met een Pleio-account.

Podcast Digitale Toegankelijkheid van VNG i.s.m. Meierijstad

In deze podcast bespreken wethouders Menno Roozendaal en Rik Compagne van Meierijstad met gebarentolk Mieke van Uden de toegankelijkheid van de dienstverlening. Maurice Hoogeveen, ambassadeur van het Aanjaagteam, projectleider digitale toegankelijkheid van Meierijstad, Elyane Dickhaut, en de projectleider van het Aanjaagteam, Marlies Klooster, vertellen wat er bij komt kijken als een gemeente digitaal toegankelijk wordt en hoe de VNG helpt.

Webinars

We organiseren webinars waarin we aandacht besteden aan onderwerpen die ook op het forum Digitale Toegankelijkheid langskomen. Tijdens een webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan experts. Lukt het niet om aanwezig te zijn? Geen probleem, u kunt ze op onze site terugkijken.