Gemeenten zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking of met minder digitale vaardigheden. Gemeentelijke sites en apps moeten hierop worden aangepast. De ene gemeente is daar verder in dan de andere. Op deze pagina bieden we daarom informatie, advies en inspiratie.

VNG Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid

Het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid ondersteunt gemeenten bij het delen en opdoen van kennis, onder andere via het VNG-forum en webinars. Digitale toegankelijkheid gaat de hele organisatie aan. Daarom zijn er 2 ambassadeurs actief: oud-raadslid Yousuf Yousufi en Marcel Oosterveer, burgemeester van Waalre. Zij gaan met bestuurders en raadsleden in gesprek over dit onderwerp. 

Toolkit digitale toegankelijkheid

Wilt u direct aan de slag met digitale toegankelijkheid? Onze nieuwe toolkit helpt u een eind op weg.

Rol van gemeenten

De gemeenteraad is als interne toezichthouder in staat om de implementatie van het BDTO intern te controleren. Om gemeenten daarbij te ondersteunen heeft de VNG de handreiking Horizontale verantwoording digitale toegankelijkheid (pdf, 428 kB) ontwikkeld. Door de stappen vanuit de handreiking te volgen kan er een verantwoordingskader opgesteld worden waarmee de wettelijke verplichting wordt getoetst. Daarnaast is er ook een conceptchecklist (xls, 34 kB) ontwikkeld om digitale toegankelijkheid binnen de organisatie borgen.

Rol van leveranciers

Softwareleveranciers van gemeenten spelen een grote rol in de wettelijke verplichting van gemeenten om digitaal toegankelijk te zijn. Vanuit het aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid binnen Kenniscentrum Markt & Overheid van de VNG worden met en voor leveranciers informatiebijeenkomsten georganiseerd over digitale toegankelijkheid, de status daarvan en afspraken daarover gemaakt met leveranciers. De VNG houdt een monitor bij van het aantal producten van leveranciers die de WCAG2.1 standaard ondersteunen. Deze wordt elk kwartaal geüpdatet. Deze leveranciersbijeenkomsten kunt u terugkijken op de pagina Leveranciersbijeenkomsten digitale toegankelijkheid.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (ook bekend als BDTO)

Digitale toegankelijkheid geldt voor de digitale middelen en kanalen die de gemeente inzet voor de dienstverlening (bijv. de website, apps en formulieren), voor de werkomgeving (bijv. het intranet) en voor de digitale middelen die worden gebruikt in het bestuur (bijv. het raadsinformatiesysteem). Alle overheden zijn verplicht een toegankelijkheidsverklaring op te stellen en deze te publiceren in het register van toegankelijkheidsverklaringen. In deze verklaring kan de gemeente aangeven welke maatregelen er worden genomen om digitaal toegankelijk te worden.

Inclusie

Digitale toegankelijkheid maakt inclusie mogelijk. Het vraagt om het betrekken van ervaringsdeskundigen bij het ontwerpen en testen van nieuwe websites, apps, intranetten en e-diensten.

MEEST RECENTE DISCUSSIES OP HET VNG-FORUM

Digitale Toegankelijkheid

2678 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 16 mei 2024 om 13:26

Digitale Inclusie

1362 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 30 april 2024 om 16:58

Pleio

Een gemeente is voor de digitale toegankelijkheid van de kanalen en middelen grotendeels afhankelijk van het aanbod van marktpartijen. Daarom wijzen wij gemeenten en marktpartijen graag op het forum Marktaanbod in de community Digitaal toegankelijk publiceren op Pleio.nl. Daarnaast zijn er 2 fora over specifieke thema’s, namelijk websites en pdf's. U kunt de fora vrij bezoeken. Wilt u vragen stellen, ervaringen delen of meepraten? Meld u dan aan met een Pleio-account.

Publicaties & Brieven

Nieuws