Op deze pagina kunt u onze webinars terugzien. Het kan zijn dat bij een webinar alleen de automatisch gegenereerde ondertiteling beschikbaar is, deze wordt dan alsnog vervangen door een correcte ondertiteling.

Webinar Digitale toegankelijkheid: content & techniek. Case: Land van Cuijk

In dit webinar gaat Marlies Klooster, projectleider aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid bij de VNG, in gesprek met Koen Pols en Paul Hesen van nieuwe gemeente Land Van Cuijk over hun nieuwe website die aan de WCAG-eisen voldoet, zowel qua techniek als content.  

Niet alleen Koen en Paul van Land van Cuijk + Bas van Rens (projectleider) kwamen aan het woord, ook Cindy Jacobs en Niek Kouwenberg van leverancier Care, 'controleurs' Sander Nijsingh van Cardan en Renate Roke van Swink gaven hun inzichten. Tot slot was ook Jeroen Hulscher (Logius) aanwezig om meer toe te lichten over de toekomst van Digitale Toegankelijkheid.  

Handreiking Horizontale verantwoording

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO) vereist dat websites, mobiele apps en intra- en extranetten van overheidsinstanties digitaal toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een beperking. Het toezicht op de naleving van het BDTO door het college van B en W berust in de eerste plaats bij de gemeenteraad: de zogenoemde horizontale verantwoording. De VNG ontwikkelde de handreiking 'Horizontale verantwoording digitale toegankelijkheid websites en (mobiele) apps gemeenten' om gemeenten (u dus!) te ondersteunen bij het organiseren van monitoring en verantwoording van het BDTO. In dit webinar vertelt bestuurlijk ambassadeur en oud-raadslid van gemeente Hoorn mr. Yousuf Yousufi waar de gemeenteraad behoefte aan heeft, en hoe u daarin kunt voorzien. Beleidsadviseur digitale inclusie Olaf Schoelink vertelt hoe u de handreiking kunt gebruiken.

Het onderzoeksrapport bij de toegankelijkheidsverklaring

Onderzoeksresultaten vormen de basis voor je toegankelijkheidsverklaring. Maar aan welke eisen moet een onderzoek voldoen? Hoe kiest u een goed onderzoeksbureau? En hoe ziet zo’n rapport eruit?

In dit webinar licht Jules Ernst, onderzoeker en expert Digitale Toegankelijkheid, het onderzoek toe. Hij vertelt u wat u zelf vooraf al kunt doen en hoe u het onderzoek tactisch plant. Ook bespreken Niels van Buren, algemeen directeur van bureau Swink, en Adèle Bergenhenegouwen, online specialist bij Leidschendam-Voorburg, een praktijkcase. Met voorbeelden leggen zij uit hoe u in de praktijk met een onderzoeksrapport aan de slag gaat.

Alles over de Toegankelijkheidsverklaring

Als gemeente bent u  verplicht een toegankelijkheidsverklaring te publiceren voor iedere website waar u verantwoordelijk voor bent. De Invulassistent Toegankelijkheidsverklaring helpt u hierbij. Jeroen Hulscher van DigiToegankelijk (Logius) licht deze invulassistent, de achtergronden en de toekomst ervan toe in dit webinar.

Grip op informatie

Dit webinar richt zich op de samenhang van digitale toegankelijkheid en actieve openbaarmaking. Op welke wijze kunt u als gemeente aan de slag gaan met de wettelijke eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid?

Met ervaringsdeskundigen werken aan digitale toegankelijkheid

In dit uur legt Claartje Sadée, projectleider digitale toegankelijkheid bij ‎Ieder(in), uit hoe u een gebruikerspanel opzet. Ook licht zij toe hoe een gebruikerspanel zich verhoudt tot het VN-verdrag en motiveert ze om gebruikers te betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium.

Het Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid: de basis

We gingen even terug naar de basis: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Waarom is deze wetgeving er en wat houdt deze wettelijke verplichting nu precies in? Voor wie geldt het? Waar te beginnen met de toegankelijkheidsverklaring? En hoe kan DigiToegankelijk u helpen met het proces?

Kristian Mul (productmanager DigiToegankelijk bij Logius) ging hierover in gesprek met Renée van Holsteijn (communitymanager bij het VNG Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid).

Pdf's

Tijdens dit webinar staat de spanning tussen pdf's en digitale toegankelijkheid centraal. Zijn pdf's daar het beste middel voor? En wanneer zijn pdf's überhaupt digitaal toegankelijk?

Han Zuidweg, adviseur document-, content- en datastandaarden bij Forum Standaardisatie, deelt zijn kennis over digitaal toegankelijke pdf’s. Hij vertelt u meer over de afwegingen, alternatieven en verschillende pdf-formaten. Ook licht hij de Beslisboom Documentstandaarden toe, die u helpt met de keuze voor de beste publicatie. 

Lucas Boot, projectbegeleider digitale toegankelijkheid bij de gemeente Rotterdam deelt zijn tips en praktijkvoorbeelden. Hij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van toegankelijke pdf’s. Onlangs heeft de gemeente Rotterdam al zijn pdf-formulieren volledig toegankelijk gemaakt, zodat deze voldoen aan de WCAG-richtlijnen. Dat betekent dat deze nu o.a. beter leesbaar zijn voor slechtzienden en door voorleessoftware voorgelezen kunnen worden.

Digitale toegankelijk van Microsoft en VNG

Op 20 januari  en 21 juni 2022 zijn VNG en Microsoft tijdens het webinar “verbeter de toegankelijkheid voor uw gemeente” ingegaan op het belang van digitale toegankelijkheid. Door middel van een demo is een aantal tools uitgelegd, binnen de Microsoft 365 producten, waarmee u als gemeente uw digitale toegankelijkheid kunt verhogen. Ook is dieper ingegaan op het gebruik van ingebouwde Microsoft toegankelijkheid oplossingen. Met veel hands-on demo’s en praktische tips, laat Microsoft enkele tools zien die in het platform beschikbaar zijn waarmee u als gemeente eenvoudig uw digitale toegankelijkheid verhoogt en waarmee online de drempel tussen inwoner en gemeente bij de dienstverlening wordt verlaagd.

Community manager Laura Jeninga van het VNG-forum Digitale Toegankelijkheid, ging samen met Microsoft experts Floris Horsman, Ryan Schreur en Jorn Salomons in op enkele veel voorkomende scenario’s bij gemeenten en hebben aan de hand van demo’s en praktische tips uitleg gegeven op welke manier deze scenario’s toegankelijker te maken.

U kunt de volledige webinar na registratie hier alsnog terugkijken.