Geachte mevrouw Van Huffelen,

In antwoord op uw brief d.d. 2022 waarin u ons de ontwerpregeling specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid (IDO’s) in het kader van een consultatie voorlegt delen wij u het volgende mede.