Cultuureducatie en amateurkunst verdienen een brede basis in onze maatschappij. Dat vraagt om innovatief en beleid overstijgend denken door gemeenten, provincies en rijk.

Beleid, wet en regelgeving

U kunt hier een overzicht vinden van de beleidsregels en wetten. 

Online tool voor beleid over cultuureducatie en cultuurparticipatie

Inzicht krijgen in de belangrijkste bouwstenen voor gemeentelijk cultuurbeleid op school en in de vrije tijd? Dat kan met de digitale bouwplaats voor beleid in cultuureducatie en cultuurparticipatie waaronder amateurkunst. Gemeenten kunnen daarmee gerichte beleidskeuzes maken als het gaat om: visie, doelgroepen, partners, beleidsterreinen en instrumenten. Bij elk van de onderwerpen staan meerdere gemeentelijke mogelijkheden en voorbeelden genoemd. De site wordt steeds up-to-date gehouden. 

 

Publicaties & Brieven