Organisatie

Berenschot i.o.v. VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Door de coronacrisis is de cultuursector met ingrijpende veranderingen geconfronteerd en heeft daardoor veel schade opgelopen. Met deze informatiegids willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur.

De gids, opgesteld op verzoek van de VNG door Berenschot, behandelt een aantal relevante beleidsthema’s. Naast een overzicht van de effecten van noodsteunmaatregelen gaat de gids onder meer in op veranderingen in vraag en aanbod, op digitalisering en op de culturele arbeidsmarkt. Ook worden er scenario’s en perspectieven geschetst voor de podiumkunsten, amateurkunsten, cultuureducatie, musea en bibliotheken. De gids sluit af met 10 aanbevelingen aan gemeenten om concreet te sturen op herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur, die kunnen worden vertaald naar gemeentelijk beleid en steunmaatregelen.