Pennywafelhuis (PWH) is een community-art project, waarbij kunst bijdraagt aan een verbeterde samenleving. Kunst geeft antwoord op verschillende maatschappelijke vragen. Het vergroot de sociale betrokkenheid tussen de ruim 250 buurtbewoners met veel nationaliteiten van diverse samenstellingen en achtergronden. De pennywafel staat voor welkom.  

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Overig type Website

Het Pennywafelhuis is ontstaan uit de gedachte dat kunstenaars zichtbaar maken, vergroten, mensen

, van waaruit mensen zich kunnen ontplooien in werk en leven. Ze dragen bij aan (meer) sociale cohesie in de wijk.  
Met de buurtbewoners wordt er geschilderd, gekookt, met textiel gewerkt, is er een naaiatelier, een markthal voor tweede handsspullen en of geruild. Mensen met een migratie achtergrond kunnen de taal oefenen door middel van creatieve activiteiten.

Het PWH werkt als een katalysator en heeft de leefbaarheid in de wijk verbeterd. Steeds meer instanties weten het PWH te vinden. PWH werkt samen met Scalda en SAZ leert. Voor de gemeente is het PWH een schot in de roos. Dankzij de goede onderlinge contacten tussen diverse afdelingen van de gemeente en het PWH zijn er nieuwe wegen geopend die voorheen niet mogelijk waren. 

Het oorspronkelijke doel is om een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie in de wijk en het verminderen van het beroep op specialistische en individuele ondersteuning. Hier wordt laagdrempelige informatie en advies gegeven. 

Het PWH is genomineerd voor de “Ambassade van de verdraagzaamheid 2021”, een landelijke verkiezing, geïnitieerd door UNESCO. Vanwege corona- maatregelen ging de uitreiking in november niet door. De nominatie geeft aan hoe belangrijk het PWH door veel mensen gewaardeerd wordt. In maart 2020 won het PWH de trofee van Zeeland. Het PWH deed vervolgens mee aan de landelijke Kern met Pit finale maar mocht geen prijs mee naar huis nemen. Dat neemt niet weg dat men trots mag zijn dat zoveel mensen het PWH een warm hart toedragen. Het PWH voldoet aan de maatschappelijke behoefte in de wijk Dauwendaele. Het bespaart de gemeente handenvol gemeenschapsgeld op de wijze waarop het PWH acteert op de omgeving.  
In het PWH komen allerlei mensen van academici tot laag geletterd. Hier leren mensen dat ze waardevol zijn in een maatschappij waar steeds minder mensen naar elkaar omzien. Hier ziet men waardevol naar elkaar om. Voor de gemeente is dit een voorbeeld project dat lonend is. Omdat het PWH hier niet meer weg te denken is, zal de gemeente komende jaren dit project financieel blijven ondersteunen. 
 
Het project PWH is herbruikbaar èn maatwerk. Maatwerk omdat geen enkele wijk hetzelfde is. Iedere wijk heeft unieke kenmerken en spelers. Zo is bij de ontwikkeling van het Pennywafelhuis de combinatie van locatie; samenwerking met een woningcorporatie en twee kunstenaars (betaald vanuit WMO), cruciaal. 

De volgende activiteiten zijn herbruikbaar:  

1. De inzet van digisteun
2. laagdrempeligheid
3. preventief werken tem aanzien van WMO (Het PWH scheelt de gemeente handen vol met geld) 
4. En het gratis aanbieden van diversen etenswaren zoals brood, zuivel en groente wordt door bewoners elders als Little Free Pantry in de gemeente overgenomen.  

Complimenten voor het PWH dat met enthousiasme andere instanties weet te benaderen. Er zijn onvoorspelbare mogelijkheden ontstaan. Veel instanties weten het PWH te vinden. De samenwerking (wijknetwerken) is belangrijk en het is onderdeel geworden van het werkproces. Het draagt bij aan de ambitie voor een sterke sociale basis in de wijk (buurt), zodat bewoners meer voor zichzelf, voor elkaar en voor Middelburg kunnen betekenen. Het PHW is een prachtig voorbeeld en goed toepasbaar in andere wijken.  

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.
 

Gerelateerde links