24 april 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 28 april behandelt u de plannen van minister van Engelshoven voor de aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis.
17 juli 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/038
Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkeling van de loonkosten in de vier Cao- sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (vanaf medio 2017 Sociaal Werk geheten), Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken plus Kunsteducatie. Het gaat in de brief om de loonkosten-ontwikkeling in de jaren 2017 en 2018 met een terugblik op...
27 juli 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/040
In onze ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2015-2018 staan de laatste gegevens over loonkosten in de Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. In de ledenbrief staan ook de actualiteiten in wetgeving en kwaliteitscertificering, die kosten- en personeelsgerelateerd zijn, en de Cao- bepalingen die...
Overig
Het congres resulteerde in de werkdefinitie; Kunstprojecten met een sociaal-maatschappelijke doelstelling, die werken vanuit een proces- en groepsgerichte aanpak. Deze projecten bevatten vijf kerncomponenten. In het verslag worden ook zes praktijkvoorbeelden beschreven.
Handreiking
De afgelopen jaren werkte SLO met de Rijksuniversiteit Groningen en twaalf scholen samen aan de vertaling van een theoretisch kader voor cultuuronderwijs naar de onderwijspraktijk. Deze handreiking is het resultaat van die samenwerking. Het leerplankader biedt een structuur en een gemeenschappelijke taal waarmee cultuuronderwijs schoolbreed en in een doorlopende leerlijn...