17 juli 2018
Ledenbrief
Lbr. 18/038
Met deze ledenbrief informeren wij u over de ontwikkeling van de loonkosten in de vier Cao- sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (vanaf medio 2017 Sociaal Werk geheten), Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken plus Kunsteducatie. Het gaat in de brief om de loonkosten-ontwikkeling in de jaren 2017 en 2018 met een terugblik op...
27 juli 2017
Ledenbrief
Lbr. 17/040
In onze ledenbrief Indexering en wijziging subsidies welzijn en cultuur 2015-2018 staan de laatste gegevens over loonkosten in de Cao-sectoren Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg, Openbare Bibliotheken en Kunsteducatie. In de ledenbrief staan ook de actualiteiten in wetgeving en kwaliteitscertificering, die kosten- en personeelsgerelateerd zijn, en de Cao- bepalingen die...
Overig
Het congres resulteerde in de werkdefinitie; Kunstprojecten met een sociaal-maatschappelijke doelstelling, die werken vanuit een proces- en groepsgerichte aanpak. Deze projecten bevatten vijf kerncomponenten. In het verslag worden ook zes praktijkvoorbeelden beschreven.
Handreiking
Bekijk de website
Handreiking
Bekijk de website