Nieuws
26 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 29 juni debatteert u met staatssecretaris Uslu over de Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS). De VNG vraagt uw aandacht voor het volgende: Uitgangspuntenbrief: eens met uitgangspunten maar kanttekening bij Fair Practice Code. Vereenvoudigd proces gunstig voor de sector VNG is bereid tot vervolg van...
Handreiking
Door de coronacrisis is de cultuursector met ingrijpende veranderingen geconfronteerd en heeft daardoor veel schade opgelopen. Met deze informatiegids willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur. De gids, opgesteld op verzoek van de VNG door Berenschot, behandelt een aantal relevante...
meisje in bibliotheek
Handreiking
Deze informatiegids biedt hulp aan gemeenten bij het vormgeven van steun aan de cultuursector. De gids gaat in 5 los te lezen hoofdstukken in op: de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid, de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is, en de vorm en...
Festival in Helmond
Overig
Cultuurconnectie, de landelijke branche-organisatie van muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten heeft de afgelopen jaren geen openbare landelijke monitoren meer. Een pilot in 2015 met het CBS heeft geen voortgang gekregen. Wel heeft het CBS op 10 maart 2016 de ‘Kerngegevens kunsteducatie/leden Cultuurconnectie 1991-2014’ laten verschijnen. Het aantal instellingen...
straatbeeld
Handreiking
Inzicht krijgen in de belangrijkste bouwstenen voor gemeentelijk cultuurbeleid op school en in de vrije tijd? Dat kan vanaf medio 2018 met de digitale bouwplaats voor beleid in cultuureducatie en cultuurparticipatie waaronder amateurkunst. De gemeenten kunnen daarmee gerichte beleidskeuzes maken ten aanzien van de onderwerpen: visie, doelgroepen, partners, beleidsterreinen en...
Theatervoorstelling
Overig
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) heeft op 28 januari 2019 een eerste Verenigingsmonitor 2018 over de amateurkunst laten verschijnen. De VNG is gehoord. In 2021 staat een tweede editie gepland. Er zijn naar schatting 10.000 amateurkunstverenigingen en -stichtingen (in totaal betreft het 23.000 organisaties voor cultuurbeoefening). Van de...
museum