Nieuws
3 april 2024
Brief aan kabinet
In deze brief aan de Staatssecretaris van Cultuur en Media vragen we om prioriteit te maken van het cultuurbestel 2029. Het opzetten van een nieuw cultuurstelsel vergt tijd en overleg, er moeten duidelijke afspraken komen over de taakverdeling van overheden en de financiering.
Gemeenten zetten met de 'Propositie Samen cultuur borgen' koers naar het nieuwe cultuurbestel. Het uitgangspunt van deze propositie is om cultuur voor alle inwoners toegankelijk, bereikbaar en aantrekkelijk te houden.
Fanfare
26 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 29 juni debatteert u met staatssecretaris Uslu over de Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS). De VNG vraagt uw aandacht voor het volgende: Uitgangspuntenbrief: eens met uitgangspunten maar kanttekening bij Fair Practice Code. Vereenvoudigd proces gunstig voor de sector VNG is bereid tot vervolg van...
Handreiking
Door de coronacrisis is de cultuursector met ingrijpende veranderingen geconfronteerd en heeft daardoor veel schade opgelopen. Met deze informatiegids willen we gemeenten informeren en inspireren bij het herstel en de transitie van de lokale culturele infrastructuur. De gids, opgesteld op verzoek van de VNG door Berenschot, behandelt een aantal relevante...
meisje in bibliotheek
Handreiking
Deze informatiegids biedt hulp aan gemeenten bij het vormgeven van steun aan de cultuursector. De gids gaat in 5 los te lezen hoofdstukken in op: de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van structuur, financiering en werkgelegenheid, de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is, en de vorm en...
Festival in Helmond
Overig
Cultuurconnectie, de landelijke branche-organisatie van muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten heeft de afgelopen jaren geen openbare landelijke monitoren meer. Een pilot in 2015 met het CBS heeft geen voortgang gekregen. Wel heeft het CBS op 10 maart 2016 de ‘Kerngegevens kunsteducatie/leden Cultuurconnectie 1991-2014’ laten verschijnen. Het aantal instellingen...
straatbeeld