In deze brief aan de Staatssecretaris van Cultuur en Media vragen we om prioriteit te maken van het cultuurbestel 2029. Het opzetten van een nieuw cultuurstelsel vergt tijd en overleg, er moeten duidelijke afspraken komen over de taakverdeling van overheden en de financiering.