Geachte dames en heren,

 Op donderdag 29 juni debatteert u met staatssecretaris Uslu over de Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS). De VNG vraagt uw aandacht voor het volgende:

  1. Uitgangspuntenbrief: eens met uitgangspunten maar kanttekening bij Fair Practice Code.
  2. Vereenvoudigd proces gunstig voor de sector
  3. VNG is bereid tot vervolg van programma cultuureducatie
  4. Geen verhoging btw op cultuur