Organisatie

Berenschot, VNG

Publicatie soort

Handreiking

Volledige publicatie

Jaar van uitgifte

2021

Deze informatiegids biedt hulp aan gemeenten bij het vormgeven van steun aan de cultuursector. De gids gaat in 5 los te lezen hoofdstukken in op:

  • de kenmerken van de diverse cultuursector ten aanzien van  structuur, financiering en werkgelegenheid,
  • de noodsteun die voor de cultuursector beschikbaar is, en de vorm en omvang daarvan,
  • voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen, ook in relatie tot staatssteun,
  • perspectief voor de cultuursector na de coronacrisis, aan de hand van een scenarioverkenning van Berenschot
  • agenda’s voor gesprekken tussen gemeenten en het veld over actuele vraagstukken.

De gids is opgesteld in samenwerking met medewerkers van gemeenten, de VNG en uit de sector. De gids wordt digitaal gepubliceerd en bevat links naar actuele informatie en goede gemeentelijke voorbeelden.