‘Breng of houd de culturele basis op orde voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland’, zo luidt de hartenkreet van de Raad voor Cultuur. De raad presenteert een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media op basis van zijn adviezen.

Met deze agenda wil de Raad voor Cultuur gemeenten een leidraad bieden door enkele prioriteiten te benoemen. Deze zijn niet alleen gemeentelijk of regionaal, maar dienen ook een breder landelijk belang. Het gaat daarbij om amateurkunst, cultuureducatie, bibliotheken, lokale media en erfgoed. Ook wijst de raad op het belang om fysiek ruimte te bieden aan lokale makers en aandacht te houden voor archeologie.

Prioriteiten

Budgetten voor cultuur zijn in steeds meer gemeenten noodgedwongen onder druk komen te staan. Een nieuwe bezuinigingsronde kan volgens Kristel Baele, voorzitter van de Raad voor Cultuur, funest zijn. In de investeringsagenda doet de raad geen concrete aanbevelingen over de hoogte van de geadviseerde investeringen. Wel benoemt hij enkele prioriteiten voor het cultuur- en mediabeleid die volgens hem in elke gemeente relevant zijn. Het is aan elk individueel gemeentebestuur om hierin passende keuzes te maken. 

Meer informatie