Lokale media zijn een onmisbaar onderdeel van de checks-and-balances in een gezond democratisch staatsbestel en een belangrijke bindende factor in de lokale gemeenschappen. Gemeenten krijgen van het rijk budget voor de ondersteuning van de publieke lokale omroep. De onafhankelijkheid, kwaliteit en diversiteit zijn wettelijk beschermd in de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media ziet er als zelfstandig bestuursorgaan op toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Expertiseteam Lokale Journalistiek

Voor het functioneren van de lokale democratie (informatie- en waakhondfunctie) is vitale journalistiek onontbeerlijk. Dat gaf de VNG aanleiding om een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek in het leven te roepen. In 2020 bracht het team een handreiking uit met aanbevelingen voor een duurzaam lokaal en regionaal mediabestel voor de 21e eeuw, vanuit het perspectief van een sterke lokale democratie.

Publicaties & Brieven