Lokale media zijn een onmisbaar onderdeel van de checks-and-balances in een gezond democratisch staatsbestel en een belangrijke bindende factor in de lokale gemeenschappen. Gemeenten krijgen van het rijk budget voor de ondersteuning van de publieke lokale omroep. De onafhankelijkheid, kwaliteit en diversiteit zijn wettelijk beschermd in de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media ziet er als zelfstandig bestuursorgaan op toe dat deze regelgeving wordt nageleefd.

Actueel: stelselwijziging lokale publieke omroepen

Elke gemeente in Nederland heeft een lokale publieke omroep. Deze zijn op advies van de gemeente aangewezen door het Commissariaat voor de Media. De gemeente heeft een bekostigingsplicht voor de lokale omroep en ontvangt hiervoor een bijdrage in het gemeentefonds. Dit stelsel gaat de komende jaren waarschijnlijk op de schop. Lees hier meer over op onze themapagina De toekomst van de publieke lokale omroep.

Vraag en antwoord stelselwijziging

Expertiseteam Lokale Journalistiek

Voor het functioneren van de lokale democratie (informatie- en waakhondfunctie) is vitale journalistiek onontbeerlijk. Dat gaf de VNG aanleiding om een Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek in het leven te roepen. In 2020 bracht het team een handreiking uit met aanbevelingen voor een duurzaam lokaal en regionaal mediabestel voor de 21e eeuw, vanuit het perspectief van een sterke lokale democratie.

Publicaties & Brieven