2 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/072
Het kabinet heeft de coronamaatregelen aangescherpt met het doel een nieuwe lockdown te voorkomen. In deze ledenbrief schetsen wij de gevolgen van deze aanscherping voor gemeenten. Daarbij besteden wij aandacht aan de ventilatie van scholen, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), kinderopvang, cultuur, sport, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties.
2 oktober 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/071
Vanaf 2021 komt uitvoeringsbudget beschikbaar voor de uitvoering van Lokale Preventieakkoorden. De SPUK-regeling van het ministerie van VWS wordt in november 2020 gepubliceerd. Vanaf medio januari 2021 kunnen gemeenten een aanvraag indienen voor het uitvoeringsbudget. Gemeenten die nog geen preventieakkoord hebben kunnen nog ondersteuningsbudget aanvragen bij het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden...
25 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/041
Door middel van deze brief informeert de VNG u over de vaststelling van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed. Deze Sectorale Routekaart vloeit rechtstreeks voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat 12 sectoren een sectorale routekaart opstellen om het streefdoel van een CO₂-reductie van 49% in 2030 en 95%...
1 april 2020
Overige brief
In navolging van ons schrijven van donderdag 26 maart jl., doen wij in relatie tot sport- en beweegactiviteiten u hieronder aanvullende informatie toekomen. Verlenging maatregelen tot en met 28 april Gisteravond hebben premier Rutte en minister De Jonge bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren...
27 november 2019
Brief aan parlement
Op 2 december behandelt u het onderdeel Sport en Bewegen van de VWS-begroting 2020.Wij vragen u aandacht voor het volgende: Verruimde BTW-sportvrijstelling Garantie door het kabinet op volledige rijkscompensatie van gemeenten en aan hen gelieerde sportbedrijven voor 2019 en volgende jaren is noodzakelijk. Routekaart Sport Investeringen in duurzaamheid voor sportvastgoed...
13 november 2018
Brief aan parlement
Op 19 november behandelt u het Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting van VWS. De VNG vraagt uw aandacht voor het volgende: Btw-vrijstelling en gelegenheid geven tot sport: Gemeenten zijn content met de overeenkomst met VWS, waardoor het btw-nadeel van sportbedrijven is weggenomen en gemeenten meer tijd krijgen voor...