Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2022

Steeds meer plekken worden rookvrij. Soms omdat organisaties het zelf belangrijk vinden dat zij een rookvrije omgeving kunnen bieden aan de bezoekers of medewerkers. Maar ook wetgeving heeft ervoor gezorgd dat een aantal plekken rookvrij zijn geworden, zoals de schoolterreinen. Vooral plekken waar kinderen komen, kunnen rekenen op veel steun van de omgeving. In het Nationaal Preventieakkoord is de ambitie uitgesproken dat nagenoeg alle sportverenigingen en sportevenementen in 2025 rookvrij zijn. Logisch want we willen dat iedereen kan genieten van sport in een rookvrije omgeving. Zo houden we sport leuk en gezond en dragen we bij aan de Rookvrije Generatie. De gemeente kan een belangrijke rol vervullen bij het verwezenlijken van deze ambitie. In deze handreiking krijgt u tips welk rol(len) u hierbij kunt aannemen en delen we goede voorbeelden uit andere gemeenten ter inspiratie.

Op 24 juni 2022 is een campagne van start gegaan om het thema Rookvrije Sport op de agenda van clubbesturen te zetten en hen te stimuleren hier actie op te ondernemen. De campagne wordt versterkt met statements vanuit sportbonden, praktische tools voor sportclubs, best practices en een communicatie-toolkit.