Het Nationaal Preventieakkoord bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Meer dan 70 organisaties hebben zich gecommitteerd, de VNG is een van de ondertekenaars. Naast preventieve inzet is het belangrijkste doel in het hele land een beweging op gang te brengen dan wel te versterken, ook bij gemeenten. Veel gemeenten zetten al in op preventie, ook op andere thema’s. Gemeenten die (verder) aan de slag gaan met preventie vinden op deze pagina handvatten, inspiratie en informatie over het VNG-ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden. Tip: volg ons op Twitter: @VNG_gezondheid

Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden: praktische ondersteuning en budget

Procesbegeleiding, het faciliteren van bijeenkomsten, meelezen met conceptteksten van het lokaal preventieakkoord, meedenken met de integrale benadering van preventie, inhoudelijke input en financiële ondersteuning. Het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden staat u bij met raad en daad.

Overzicht Lokale Preventieakkoorden

Waar is een Lokaal Preventieakkoord afgesloten? Bekijk het op onze kaart!

Over de thema’s roken, alcohol en overgewicht

Cijfers, nieuws, projecten en interventies, voorbeelden, materialen, monitoring, samenwerkingspartners.

Vraag en antwoord

Aan de slag met gezondheidsbeleid!

Op de startpagina 'Aan de slag met lokaal gezondheidsbeleid' vind u alle informatie die u nodig hebt om gezondheidsbeleid in uw gemeente goed vorm te kunnen geven. Hierbij besteden we aandacht aan de preventiecyclus en succesfactoren voor een effectief preventief beleid.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gezondheidsbeleid

1026 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 28 september 2020 om 15:23

Hoe zit het met de gezondheidsverschillen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Praktijkvoorbeelden

Voorbeelden van lokale preventieakkoorden en nuttige instrumenten in de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en andere thema’s die een rol kunnen krijgen in het lokaal preventieakkoord.

Publicaties & Brieven