Organisatie

Lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid, Regieorgaan SIA, Platform31 en VNG

Publicatie soort

Rapport

Jaar van uitgifte

2023

Gemeenten nemen als eerste overheid steeds meer initiatief om gezonder leven makkelijker te maken voor hun inwoners en de gezondheidsverschillen tussen groepen te verkleinen. Om dit te realiseren is het belangrijk om te weten welk beleid en welke activiteiten het beste werken. En wat er nodig is om bestaande activiteiten te vertalen naar een andere lokale situatie, zodat geld en menskracht op een goede, effectieve manier kunnen worden ingezet.

Rapportage

In de rapportage Pilot versterking lokale initiatieven rond voeding en gezondheid zijn inzichten gebundeld die voortkomen uit een samenwerking van het Lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid, Regieorgaan SIA, Platform31 en VNG.

Uit de pilot blijkt dat in diverse gemeenten, met name de grotere, allerlei activiteiten en interventies worden uitgevoerd om een gezonde voedselomgeving te scheppen. Maar ook dat bij veel gemeenten behoefte is aan ondersteuning voor het ontwikkelen van beleid rond een gezonde voedselomgeving, en bij keuzes rond geschikte activiteiten en interventies. Dat heeft diverse oorzaken, zoals toename gezondheidsproblematiek, veelheid aan informatie, beperkte beschikbare tijd en personele wisselingen.

Hogescholen lijken bij die ondersteuning een goede rol te kunnen spelen, in samenwerking met partijen als GGD, RIVM en het Voedingscentrum. In het rapport zijn 16 adviezen opgenomen om die samenwerking verder te kunnen vormgeven.

Op de website De gezonde regio is per gemeente te zien welke activiteiten en initiatieven rondom voedsel, gezondheid en leefomgeving plaatsvinden of recent hebben plaatsgevonden.

VNG Kennishub

De VNG Kennishub werkt samen met Regieorgaan SIA en Platform31 aan de aanpak van thematische pilots. Het doel daarvan is tweeledig:

  • gemeentelijke en kennisprofessionals op inhoud verbinden 
  • de benodigde interventies en ondersteuning in kaart brengen om te komen tot meer structurele, intentionele en strategische samenwerking en opschaling