De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geïnvesteerd in gezondheidsbeleid. Hun integrale preventieve aanpak willen zij de komende jaren voortzetten.

Nieuws

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben een wettelijke taak op het terrein van volksgezondheid. Gemeenten zijn bijvoorbeeld opdrachtgever van de regionale GGD. Een andere belangrijke taak is gezondheidsbeleid maken.

Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid

De Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid (BAC PG) adviseert over bestuurlijke vraagstukken op het gebied van onder andere infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en gegevensverzameling.

Informatie over GGD’en

GGD GHOR Nederland bracht in ‘Publieke gezondheid borgen’ in kaart wat de activiteiten en de inzet zijn van alle GGD’en gezamenlijk.

Agenda

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gezondheidsbeleid

946 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 juli 2020 om 14:02

Aan de slag met gezondheidsbeleid

Een gezond sociaal domein begint bij gezonde inwoners. Gemeenten investeren steeds meer in een stevig integraal en preventief gezondheidsbeleid. Deze startpagina helpt gemeenten daarbij, door bruikbare informatie over lokaal gezondheidsbeleid op één plek te bundelen.

Lokale Preventieakkoorden

Eind 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd. Dit akkoord bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Meer dan 70 organisaties hebben zich hieraan gecommitteerd. Afgesproken werd dat gemeenten de maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord omzetten naar lokale preventieakkoorden.

Hoe zit het met de gezondheidsverschillen in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Praktijkvoorbeelden

Wetsvoorstellen