De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) gaat deze zomer een onderzoek doen naar de kwaliteit van de teststraten en het bron- en contactonderzoek, dat door GGD'en wordt uitgevoerd bij het opsporen en voorkomen van de verspreiding van het coronavirus.
Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) en de VNG hadden op 2 juni een bestuurlijk overleg. Aan de orde kwamen onder meer: de druk op de GGD-organisaties tijdens de coronacrisis, lokale preventieakkoorden en de gemeentelijke inzet op preventie.
Maandag 18 mei hielden we een webinar Gezondheidsbeleid in coronatijd. Maar liefst 250 mensen hadden zich aangemeld voor het webinar. Heeft u dit webinar gemist of kon u het slechts gedeeltelijk bijwonen? Dan kunt u het webinar terugkijken via YouTube.
Met ingang van 1 augustus mag er niet meer gerookt worden op schoolterreinen. De maatregel geldt voor basisscholen, middelbare scholen, mbo- en hbo-instellingen en universiteiten. Onderwijsinstellingen zijn straks zelf verantwoordelijk voor het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod.
Rijk en gemeenten gaan de komende 4 jaar samen aan de slag met de inzet op 4 actuele gezondheidsvraagstukken. De rode draden in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 zijn Health in All Policies en het concept van Positieve Gezondheid.
Deze week is de handreiking gepubliceerd die gemeenten ondersteuning biedt bij en praktische informatie geeft over handhaving van de Drank- en horecawet. Veel gemeenten hebben hieraan bijgedragen door informatie te delen.
Ruim 100 gemeenten zetten zich actief in voor een rookvrij beleid en dat aantal groeit sterk. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, samenwerkend in de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), hebben de ambitie dit aantal volgend jaar te verdubbelen tot 250.
Gezondheidsbeleid en Omgevingswet in co-creatie vormgeven? Maak gebruik van de mogelijkheden van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
ZonMW verleent subsidie voor het verbeteren van zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap. Het is mogelijk een startbudget van € 50.000 te verkrijgen.
Hoe geeft u - samen met anderen - het gezondheidsbeleid in uw gemeente vorm? Wat is uw wettelijke taak, wat zijn de maatschappelijke opgaven en welke ingrediënten leiden tot een succesvol lokaal gezondheidsbeleid? Hoe zorgt u voor een integrale aanpak en wie kan u in het hele proces ondersteunen?