Gemeenten die de Brede SPUK-regeling hebben aangevraagd, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het indienen van een integraal plan van aanpak is een van de voorwaarden voor het verlenen van de uitkering voor 2024 en de jaren erna. Het Plan van aanpak moet voorzien zijn van een positief advies.

In dit bericht lichten we toe waar u rekening mee moet houden met het opstellen en indienen van uw Plan van aanpak.

Indienen Plan van aanpak

Gemeenten leggen vóór 30 september 2023 het integrale plan van aanpak voor aan de kerngroep VNG/VSG via gezondenactiefleven@vng.nl en info@sportengemeenten.nl. U kunt hiervoor het format plan van aanpak gebruiken of kiezen voor uw eigen vorm waarbij u gebruik kunt maken van de oplegger plan van aanpak.

Bij gebruik format plan van aanpak 

In het plan van aanpak moet een aantal punten terugkomen zoals omschreven in artikel 6.3 (Plan van aanpak) van de SPUK-regeling. De VNG en de VSG hebben een format opgesteld om gemeenten te helpen dit plan van aanpak vorm te geven. Het format plan van aanpak 2024-2026 bevat alle verplichte onderdelen. Wanneer u het format volgt en alle vragen beantwoordt, heeft u alle verplichte onderdelen in uw plan opgenomen. U mailt dit ingevulde format naar de hierboven genoemde mailadressen.

Bij gebruik eigen opzet: oplegger plan van aanpak 

Voor gemeenten die een eigen opzet gebruiken, hebben we  een formulier oplegger plan van aanpak ontwikkeld. In deze oplegger geeft u per verplicht onderdeel aan op welke pagina de informatie te vinden is. Ook kunt u hier uw eigen plan van aanpak uploaden. U gebruikt de oplegger om een check te doen, zodat u de zekerheid heeft dat u alle verplichte onderdelen heeft opgenomen. Verder bespoedigt dit het toetsen van het plan van aanpak door de kerngroep en bent u er zeker van dat het (positief) advies tijdig binnen is. Na het invullen van de oplegger worden de oplegger en uw plan van aanpak geautomatiseerd doorgestuurd naar de kerngroep.

Vervolgproces na indienen Plan van aanpak bij de kerngroep

Nadat u het plan heeft ingediend, krijgt u van de kerngroep een ontvangstbevestiging. De kerngroep geeft vervolgens advies over uw plan. Dit advies ontvangt u per e-mail. Een plan van aanpak wordt van een positief advies voorzien als het volledig en tijdig is ingediend. Als er een of meer onderdelen ontbreken, neemt de kerngroep contact met u op.

Vervolgens stuurt u uw plan, inclusief het positieve advies van de kerngroep VNG/VSG, vóór 31 oktober 2023 naar DUS-I. Begin september ontvangen de contactpersonen van de gemeenten hiervoor een e-mail met een link naar een aanvraagformulier. Daarmee kunnen gemeenten het plan van aanpak en het positief advies naar DUS-I sturen en aanvullende onderdelen aanvragen voor 2024 tot en met 2026 (voor zover van toepassing).

Meer informatie      

Bij vragen over deze werkwijze voor het indienen van uw Plan van aanpak kunt u contact opnemen met de kergroep VNG/VSG via gezondenactiefleven@vng.nl of info@sportengemeenten.nl. Kijk voor meer informatie over het Gezond en Actief Leven Akkoord, Sportakkoord II en de Brede SPUK op: