Utrecht maakt de vestiging van nieuwe tabaksspeciaalzaken onmogelijk. Wethouder Eelco Eerenberg: 'Met het landelijke verbod op verkoop in supermarkten in aantocht, voorzien we dat de markt zich verplaatst: dat ondernemers op zoek gaan naar oplossingen om na juli 2024 tóch tabak te kunnen verkopen.'

Voorbereidingbesluit gemeenteraad

De Utrechtse gemeenteraad nam een voorbereidingsbesluit waarmee - vooruitlopend op landelijke wetgeving - de huidige situatie voor de hele stad planologisch is bevroren. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een nieuwe tabaksspeciaalzaak te vestigen. Het voorbereidingsbesluit geldt voor de periode van 1 jaar.  

Reactie VNG

De VNG vindt het besluit van de gemeente Utrecht een positieve stap op weg naar een rookvrije generatie. We pleiten  al langer voor het belang van een gezonde leefomgeving (zie de propositie Winst van Sociaal Domein en het position paper Samenwerken aan een gezonde leefomgeving (pdf, 6,6 MB)) en steunen dit initiatief.

Het is een mooi voorbeeld van integraal gezondheidsbeleid waarover rijk en gemeenten in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afspraken hebben gemaakt. We zullen dit bij gemeenten verder onder de aandacht brengen en ondersteunen.

Meer informatie

Bericht gemeente Utrecht (9 juni 2023)