Heeft u vragen over het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en/of het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Brede Specifieke Uitkering (SPUK)? Stel ze tijdens een van onze online vragenuurtjes.

Inloop vragenuur vanaf 13 juni

Om u de gelegenheid te geven op een laagdrempelige manier met ons in contact te komen, organiseren we wekelijks een online vragenuurtje. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Tijd en link

  • Elke dinsdag van 11.00 - 12.00 uur
  • via Teams

Het ondersteuningsteam beantwoordt in deze uurtjes graag al uw vragen. We zien dat deze momenten ook benut worden om een vraag te toetsen bij andere gemeenten om zo te leren van elkaar. Uiteraard kunt u ook altijd uw vragen stellen per telefoon: 070 - 373 83 93 of per e-mail: GezondEnActiefLeven@vng.nl