Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor de lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen.  De VNG maakt zich sterk voor voldoende financiële middelen voor gemeenten en de vrijheid om deze naar eigen inzicht aan te wenden teneinde de rol als zelfstandige overheid adequaat te kunnen spelen.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

De financiën van gemeenten structureel op orde brengen is de grootste prioriteit voor gemeenten en daarmee de VNG. Het herstellen van de financiële positie van gemeenten is nodig om verder te kunnen op andere terreinen. De VNG zet zich in om met het kabinet afspraken te maken over structurele gemeentefinanciën. Ook pleiten we voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten.

Webinars gemeentefinanciën en -belastingen

Wat speelt er op het gebied van gemeentefinanciën? Hoe werkt het gemeentefonds eigenlijk? Hoe zitten de gemeentelijke belastingen en heffingen in elkaar? Deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan bod in de webinars van het team Financiën van de VNG.

Kijk de webinars terug op YouTube

Gemeentelijk belastinggebied

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er dient daarom een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden.

Meer over uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentefinanciën

1618 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 mei 2024 om 15:28

Hoe zit het met de financiën van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Commissie Financiën

De VNG-commissie Financiën houdt zich bezig met het bestuurlijk overleg, financiële verhoudingen, financieel beheer, lokale belastingen en Wet waardering onroerende zaken (WOZ).