Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor de lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen.

Ons standpunt

Voorspelbaarheid in de gemeentefinanciën is nodig als basis voor lokale democratie en een krachtig lokaal bestuur. Zonder goede financiële verhoudingen tussen de verschillende overheden kunnen gemeenten geen gemeentelijke taken verrichten, de lokale democratie versterken of met vertrouwen Nederland besturen. De VNG maakt zich sterk voor voldoende financiële middelen voor gemeenten en de vrijheid om deze naar eigen inzicht aan te wenden teneinde de rol als zelfstandige overheid adequaat te kunnen spelen.

Nieuws Financiën

Herziening Financiële Verhouding

Momenteel vindt er een herziening van de verdeling van het gemeentefonds plaats. Deze herziening is gericht op invoering van een nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021.

Agenda

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentefinanciën

1317 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 6 juli 2020 om 10:10

Hoe zit het met de financiën van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gezonde gemeentelijke financiën zijn noodzakelijk voor een sterk lokaal bestuur, Global Goal 16. Samenwerking tussen gemeenten en rijk en andere overheidsinstanties is daarbij belangrijk. Global Goal 17 gaat over partnerschappen en samenwerking.