Het gemeentefonds is voor de meeste gemeenten de belangrijkste bron van inkomsten. Gemeenten zijn gemiddeld genomen voor 52% voor hun inkomsten afhankelijk van het gemeentefonds. De inkomsten uit het gemeentefonds stellen elke gemeente in staat om bij een zelfde belastingdruk als de andere gemeenten een gelijkwaardig voorzieningenniveau aan te bieden. Daarvoor verevent de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor verschillen in: belastingcapaciteit OZB, demografie, sociaal economische structuur en fysieke structuur. Het geld wordt verdeeld met maatstaven als het aantal: inwoners, jeugdigen, bijstandsontvangers, huishoudens en het aantal huishoudens met een laag inkomen en de omgevingsadressendichtheid.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentefinanciën

1481 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 15 september 2021 om 09:28

Publicaties & Brieven