Nieuws
Voor de accountantscontrole van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen brengt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) het ‘Alert 48: Accountantscontrole decentrale overheden 2023’ uit. De NBA doet dit omdat de regelgeving rond de rechtmatigheidsverantwoording niet sluitend is.
De Voorjaarsnota laat betekenisvolle stappen zien voor gemeenten. De oploop van de opschalingskorting wordt structureel geschrapt. Door heldere afspraken over objectieve indexering en fondsvorming is een rechtvaardige risicoverdeling van de zorgkosten (Wmo) geregeld.
Als richtsnoer voor de financiering van de lokale omroep maken we jaarlijks het normbedrag per huishouden bekend voor de subsidie aan lokale omroepen. Het richtsnoer- of normbedrag voor 2025 is € 1,62 per huishouden.
Verkiezingen zijn het fundament van onze vertegenwoordigende democratie. In aanloop naar een debat over verkiezingen op 18 april roept de VNG de Tweede Kamer op om het fundament van onze democratie te funderen met structureel voldoende geld.
Het financieel ravijn van 2026 werpt z’n schaduw vooruit. Dit bleek in het webinar ‘Op weg naar het ravijn, spanningen en perspectieven in gemeenten’, georganiseerd door het RPO (Risico Platform Overheden). Meerjarige contracten of subsidies komen nu al in het gedrang, zeggen deelnemers van gemeenten.
De geüpdatete handreiking Invoering rechtmatigheidsverantwoording bevat nieuwe adviezen en inzichten. Er zijn geen fundamentele wijzigingen maar wel praktische aanvullingen, zoals best practices van gemeenten en provincies die proefdraaien met de rechtmatigheidsverantwoording.
Het ministerie van BZK heeft een nieuwe toelichting gegeven over de situatie rond de rechtmatigheidsverantwoording . Eerder schreven we al dat de wijzigingen hiervoor in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en Besluit begroting en verantwoording (BBV) voorlopig niet gepubliceerd worden.
Met de houdbaarheidstest kan iedere gemeente haar financiële gezondheid in beeld brengen. De test geeft de uitkomst van de financiële conditie index en van elk van de achterliggende 10 financiële kengetallen. Daarmee is het een onafhankelijke monitor voor de financiële conditie van gemeenten.