De 2e Kamer debatteert 4 juni over de Voorjaarsnota. Er zijn betekenisvolle stappen gezet zoals de afschaffing van de opschalingskorting. Helaas blijft de financiële positie van gemeenten zorgelijk. Bezuinigingen zullen leiden tot verschraling van publieke voorzieningen en dienstverlening aan inwoners.

We stuurden de Tweede Kamer onze inbreng voor het debat over de Voorjaarsnota (pdf, 47 kB). Daarin vragen we onder andere:

  • Laten we een les leren uit deze opschalingskorting en voorkomen dat dit zich herhaalt bij de aangekondigde sanering, inclusief een korting van de SPUKS.
  • Het Gemeentefonds wordt in 2025 eenmalig € 675 miljoen lager vastgesteld. Dat is een bittere pil voor gemeenten, die ook merkbaar effect zal hebben, maar die gemeenten moeten slikken om de opschalingskorting definitief van tafel te krijgen.
  • Een reëel en realistisch beeld te schetsen van de financiële situatie bij gemeenten: ze komen vanaf 2026 in grote problemen. Vrijwel alle gemeenten staan voor de immense opgave hun uitgaven drastisch terug te draaien.