De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.

Handreiking invoering rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het boekjaar 2022 moet elke gemeente zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Om gemeenten hierop voor te bereiden hebben we een handreiking (pdf, 2 MB) samengesteld met adviezen en voorbeelden vanuit decentrale overheden.

Handleiding: verbijzonderde interne controle (VIC)

De handleiding verbijzonderde interne controle (pdf, 723 kB) geeft inzicht in de manieren waarop de VIC kan worden ingericht. Dit wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van de gemeenten Leiden en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

Model financiële verordening

Het Model financiële verordening 2016 is op grond van artikel 212 Gemeentewet verplicht.

Hoe zit het met de begroting van uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Velden met een * zijn verplicht.

Publicaties & Brieven

Nieuws