Ledenbrief nummer

Lbr. 22/061

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe VNG modelverordeningen 212 (de financiële verordening), 213 (de controleverordening) en 213a (de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid). De aanpassingen volgen mede uit de Wet versterking decentrale rekenkamers. Het wetsvoorstel is op 27 september aangenomen door de Eerste Kamer.

Update: Modelverordening 213 is in november 2023 gecorrigeerd. Hieronder vindt u de nieuwe versie.