In de 'Model Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie' bleek de tekst van artikel 4 niet aan te sluiten op de toelichting. Daarom staat nu in deze bepaling dat de accountant ook onaangekondigd kan controleren.

Verschil tussen model en toelichting

In de eerdere versie van de 'Model Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (artikel 213 Gemeentewet)' stond dat de accountant zijn controles altijd met voorafgaande kennisgeving uitvoert. In de toelichting stond echter dat de accountant zijn werkzaamheden ook onaangekondigd kan doen.

Onafhankelijkheid door onaangekondigde controles

In verband met de onafhankelijkheid van de accountant is het van belang dat de accountant inderdaad ook onaangekondigd kan controleren. Daarom is de tekst van het artikel in het model aangepast, zodat deze aansluit op wat er in de toelichting staat.

De eerdere versie van de Model Controleverordening is in november 2022 aan gemeenten aangeboden als een van 3 nieuwe modelverordeningen in verband met de Wet versterking decentrale rekenkamers.

Meer informatie