Door in de begroting de koppeling te maken met de Global Goals wordt voor de politiek en het publiek zichtbaar gemaakt waar de raad en college lokaal werken aan deze Global Goals. Om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen kan de gemeente hierdoor duidelijke doelen stellen en de effecten meten.

Jaartal
2022
Gemeente

De gemeente Schiedam is een actieve Global Goals gemeente. Een inclusieve, duurzame ontwikkeling is dan ook dé centrale doelstelling waar beleid en uitvoering aan wordt opgehangen. Daarom zijn de Global Goals opgenomen in de begroting, de stadsvisie en worden ze meegenomen bij het vormen van de nieuwe beleidskaders. Schiedam wil de Global Goals lokaal, regionaal en zelfs internationaal uitdragen. Door deze duurzame ontwikkelingsdoelen te koppelen aan de begrotingsprogramma’s wordt voor de politiek en het publiek zichtbaar gemaakt waar de raad en college lokaal werken aan deze Global Goals.

Lokale impact meten
Om de impact te kunnen meten van het koppelen van beleid aan de Global Goals, is vanuit het gemeentelijke datacentrum gewerkt aan een lokale Global Goals monitor. Hiervoor heeft de gemeente samenwerking gezocht met de VNG International en met het URBACT netwerk Cities for Global Goals. Met deze kennisuitwisseling is Schiedam erin geslaagd een lokale monitor te ontwikkelen. Hierbij wordt een koppeling gemaakt tussen de Global Goals, de nieuwe beleidsdoelstellingen en de key performance indicators in de begroting. De monitor biedt de mogelijkheid zowel de ontwikkeling van de Global Goals op lokaal niveau zichtbaar te maken evenals de maatschappelijke impact.

We ondersteunen de doelen zoals armoede verminderen, gezondheid verbeteren en klimaat beschermen. We willen deze doelen bereiken voor de wereld, maar vooral ook voor onze inwoners

Burgemeester Cor Lamers, gemeente Schiedam in de inzending Global Goals Gemeenteverkiezing 2022.

Burgers betrekken bij de Global Goals
Naast het verwerken van de Global Goals in de gemeentebegroting wil de gemeente Schiedam de Global Goals breder inpassen in de lokale samenleving. Daarbij is participatie onmisbaar voor de juiste aansluiting op de behoeften van inwoners. Daarom worden toekomstige inwoners, de kinderen en jongeren van nu, nu al betrokken bij de plannen voor morgen, en wordt actief burgerschap nagestreefd. De Kleine Ambassade ontwikkelde daarvoor plannen voor de Kindergemeenteraad Schiedam. 22 kinderraadsleden vertegenwoordigen alle 22 scholen uit de 9 wijken van Schiedam. Ook beschikt de gemeente Schiedam over een eigen natuur- en milieu educatie centrum (NME), waar jaarlijks duizenden basisschoolleerlingen lessen krijgen over natuur en milieu. Deze lessen en projecten worden eveneens gekoppeld aan de 17 Global Goals.