De gemeente Den Haag biedt in haar begroting over 2023 het beste zicht op maatschappelijk vastgoed. Zij ontving daarvoor op 8 december 2022 een prijs uit handen van Barbara Joziasse, vice voorzitter van de Algemene Rekenkamer.  

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Persbericht / Nieuwsbericht

De gemeente Den Haag biedt in haar begroting een inkijkje in de kosten en baten van het gemeentelijk vastgoed. Veel andere gemeenten bieden dit inkijkje nog niet. Almere en Amsterdam waren ook voor de prijs genomineerd.

De prijs is gebaseerd op onderzoek van Bouwstenen voor Sociaal, landelijk platform voor publiek gefinancierd vastgoed. De begrotingen van grote gemeenten en koplopers zijn daarbij beoordeeld aan de hand van de vereisten uit het Besluit Begroten en Verantwoorden. Bouwstenen heeft in samenspraak met de VNG en de Commissie BBV ook een handreiking opgesteld.

Vervangingsopgave

De jury bestond uit een raadslid, een registeraccountant en een strategisch adviseur vastgoed van een gemeente. De jury vindt het belangrijk dat gemeenten in hun begroting meer aandacht aan het vastgoed geven, ook in verband met de grote vervangings- en duurzaamheidsopgave waar gemeenten voor staan. Vaak hebben gemeenten de benodigde informatie wel in huis, aldus de jury in het juryrapport, maar is het nog zaak dit goed en netjes in de begroting ook voor anderen inzichtelijk te maken. De voorjaarsnota 2023 biedt daarvoor een mooie kans.