Gemeenten in Beeld - Vlog #27 Doesburg

De taken en middelen van gemeenten zijn niet in balans en dat zorgt voor grote tekorten.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Video/film Vlog

In deze video van de gemeente Doesburg vertellen wethouder Peter Bollen en wethouder Birgit van Veldhuizen over de financiën van de gemeente. Door de structurele tekorten op jeugd en Wmo en de herverdeling van de overheidsgelden, moet de gemeente Doesburg versoberen. In Doesburg is de pijn de afgelopen tijd eerlijk verdeeld over alle thema's die in de gemeente van belang zijn. Als Doesburg geen extra steun krijgt vanuit het rijk, dan moet er ook op al die belangrijke thema's bezuinigd worden.