Gemeenten financieren een deel van de uitgaven voor investeringen met leningen. De meeste gemeenten hebben daarom een netto schuld als financieel vermogen. Voor het aantrekken van deze leningen spelen de sectorbanken BNG Bank en de NWB Bank als externe financiers een grote rol. Voor een oordeel over de leencapaciteit van een gemeente voor investeringen is inzicht in de gezondheid van de gemeentefinanciën nodig. Daarvoor moet de blik in de eerste plaats worden gericht op de ontwikkeling van de inkomsten en van het financieel vermogen. Maar voor een goed oordeel over de financiële conditie van een gemeente is een bredere blik nodig. Alle financiële aandachtsgebieden die de begrotingsruimte in belangrijke mate beïnvloeden, moeten daarvoor worden beoordeeld.

Gemeentelijk belastinggebied

De VNG pleit voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Beleidsmatige én financiële armslag voor gemeenten is noodzakelijk om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentefinanciën

1299 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 december 2021 om 08:47

Houdbaarheidstest gemeentefinanciën

Zijn de financiën in uw gemeente robuust genoeg om tegenvallers in de toekomst op te vangen? Doe de houdbaarheidstest.

Publicaties & Brieven