De VNG brengt jaarlijks in beeld hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van gemeenten. De 'Monitor financiële conditie gemeenten' biedt, per gemeente, inzicht in de thema’s vermogenspositie, exploitatie, voorzieningenniveau en weerbaarheid. Gemeenten kunnen zelf de actuele financiële conditie in beeld brengen via de 'Houdbaarheidstest gemeentefinanciën'. Ook kan hiermee de begrotingsruimte voor de komende jaren worden geraamd.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentefinanciën

1723 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 18 september 2023 om 14:56

Houdbaarheidstest gemeentefinanciën

Publicaties & Brieven