Geachte dames en heren,

Afgelopen vrijdag zijn de antwoorden binnengekomen op de feitelijke vragen die door u zijn gesteld bij de gemeentefondsbegroting. In deze beantwoording viel ons een fors aantal punten op. In deze mail gaan we nader in op de drie belangrijkste zaken vanuit het perspectief van gemeenten. Het zou door onze leden ongetwijfeld zeer worden gewaardeerd als u dit nog weet te betrekken bij uw inbreng.