Op het congres VNG-gemeentefinanciën in Apeldoorn werd in de deelsessie 'De financiële conditie in een oogopslag' de actuele financiële conditie van gemeenten met kengetallen belicht.
Het gemeentelijke aandeel in de overheidsuitgaven in 2015, het jaar van de grote decentralisaties in het sociale domein, is maar beperkt toegenomen. De rijksuitgaven dalen door deze taakoverdrachten bovendien niet, maar blijven op peil. Dit blijkt uit recent onderzoek van het COELO.
Het kabinet heeft de beleidsdoorlichting van het schatkistbankieren met de kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wijst in zijn reactie het opnemen van een aan- en uitknop voor het verplicht schatkistbankieren in de Wet fido af.
VNG, IPO en UvW vragen de staatssecretaris van Financiën om een wetswijziging, zodat gemeenten met per saldo een netto schuld niet langer hun liquiditeiten in de schatkist hoeven af te storten
Het CBS laat zien dat daar waar de centrale overheid een overschot optekent, lokale overheden rode cijfers zien. Het tekort van de lokale overheid bedroeg in 2018 0,7 miljard euro, weer iets hoger dan in 2017.
De nieuwe versie en bijbehorende handleiding van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën voor het jaar 2019 is vanaf vandaag beschikbaar op vng.nl. Met de test kunt u de financiële conditie van uw gemeente en de weerbaarheid bij een slechtweer-scenario in beeld brengen.
Op het VNG gemeentefinanciën-congres en de bijeenkomst van de BNG bank voor gemeenten tot 30.000 inwoners heeft VNG medewerker Jan van der Lei een presentatie over de begrotingsruimte van gemeenten verzorgd. Op het congres gemeentefinanciën werd hij bijgestaan door Ed Peek van de gemeente Zaanstad.
Onderzoekers van het Centraal Planbureau concluderen dat de investeringen van gemeenten (in % van het bbp) door de economische crisis met 40% zijn gedaald.
De nieuwe versie van de houdbaarheidstest gemeentefinanciën voor het jaar 2018 is vanaf vandaag beschikbaar op vng.nl. Met de test kunt u de weerbaarheid van uw gemeente bij een slechtweer-scenario in beeld brengen.
Op het terrein van gemeentefinanciën verandert het nodige. Budgetten worden verder gedecentraliseerd of anders verdeeld. Hoe kunnen gemeenten daarop inspelen? Daarover gaat een van de middagsessies bij het VNG Jaarcongres, georganiseerd door de gemeente Maastricht en het VNG team Financiën.