Om onze wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren is een goede financiële uitgangspositie voor gemeenten en provincies noodzakelijk. In een position paper vragen de VNG en het IPO aandacht voor 4 punten die de financiële situatie moeten verbeteren.

Noodzakelijke punten voor verbetering financiële situatie

  • Het herstel van het accres van 2026
  • Indexering van het gemeentefonds moet passen bij de stijgende zorgvraag
  • Afschaffen van de opschalingskorting waarmee de korting op het gemeentefonds met € 675 miljoen verkleind wordt
  • Het in balans brengen van taken en middelen

Download de position paper (90 kB)

Of bekijk de toelichting van Leonard Geluk:

Begrotingsbehandeling

Het financiële probleem wordt door de Kamer erkend. Het is nu zaak tot een oplossing van dit probleem te komen. Op 17 oktober wordt de begroting van BZK in de Tweede Kamer besproken. We vragen de Kamer om het kabinet te verzoeken om samen met gemeenten en provincies financiële vraagstukken en mogelijke oplossingen in kaart te brengen.