Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB), die vandaag werd gepubliceerd, komt duidelijk naar voren dat partijen de financiële zorgen van gemeenten herkennen. 

Terecht, volgens VNG-voorzitter Sharon Dijksma: 'Zonder gemeenten komt een nieuw kabinet niet uit de startblokken. Wie resultaten wil boeken op woningbouw, energietransitie, bestaanszekerheid of asielopvang heeft daarvoor gemeenten nodig. Daar horen ook middelen bij om dat te kunnen uitvoeren.'

Eerlijke en stabiele financiering

Partijen geven hiermee gehoor aan de oproep vanuit gemeenten om te zorgen voor een eerlijke en stabiele financiering. Uit de doorrekening blijkt dat alle partijen de opschalingskorting willen afschaffen. De meeste partijen draaien een (fors) deel van de bezuinigingen op jeugdzorg terug. Daarnaast zorgt meer dan de helft van de partijen ervoor dat het tekort vanaf 2026 voor een groot deel wordt gedempt. 

Basis op orde

Dijksma: 'Ik roep de partijen op dit na de verkiezingen vast te houden bij de coalitieonderhandelingen. Als de basis op orde is kunnen we het over de inhoud hebben in plaats van eindeloos gebakkelei over geld. Gemeentebestuurders willen niets liever dan problemen oplossen en staan te popelen om samen met een nieuw kabinet aan de slag te gaan.'

Samen plannen maken

Volgens Dijksma betekent dit ook iets voor hoe de formatie wordt georganiseerd. Gemeenten en provincies moeten veel meer vanaf het begin betrokken worden bij het maken van plannen. Elke keer als dat niet gebeurt, stokt het namelijk in de uitvoering. Dijksma: 'Samen aan de slag betekent ook samen plannen maken en niet van bovenaf opleggen. Dat is ook in het belang van een nieuw kabinet. Ik durf de stelling wel aan dat hoe meer wij betrokken worden bij de formatie, hoe succesvoller een nieuw kabinet zal zijn.'

Meer informatie

Keuzes in Kaart 2025-2028: CPB presenteert elfde editie doorrekening verkiezingsprogramma’s