Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraad). Dat brengt het nodige met zich mee qua organisatievraagstukken en kosten.

Actueel: Verkiezingen in coronatijd

Om verkiezingen ‘coronaproof’ te kunnen organiseren is de Tijdelijke wet verkiezingen COVID-19 aangenomen. Een tweede wet, vooral gericht op het mogelijk maken van briefstemmen en early voting, is inmiddels ook aangenomen en in werking getreden.

Ons standpunt

De VNG pleit al langer voor de introductie van een elektronische stemmenteller in combinatie met een daartoe geschikt stembiljet. Verder zouden gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of zij de stembiljetten op een centrale locatie willen tellen. Samen met de NVVB stelden we een Verkiezingsagenda 2021 op, met verschillende aandachtspunten voor een beter, efficiënter en effectiever verloop van het verkiezingsproces.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven