Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (Tweede Kamer, Provinciale Staten, Europees Parlement en gemeenteraad).

VNG-standpunt

De VNG pleit al langer voor de introductie van een elektronische stemmenteller in combinatie met een daartoe geschikt stembiljet. Verder zouden gemeenten zelf moeten kunnen bepalen of zij de stembiljetten op een centrale locatie willen tellen.

Samen met de NVVB stelden we een Verkiezingsagenda 2021 op, met verschillende aandachtspunten voor een beter, efficiënter en effectiever verloop van het verkiezingsproces.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven