Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van referenda en alle verkiezingen (voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de waterschappen, het Europees Parlement en de gemeenteraden). Dat brengt het nodige met zich mee qua organisatievraagstukken en kosten.

Ons standpunt

De VNG pleit voor een snelle start van het experiment met het nieuwe stembiljet en introductie van een elektronische stemmenteller. Wij blijven aandacht vragen voor verdere digitalisering van het verkiezingsproces. Om verder te werken aan een beter, efficiënter en effectiever verkiezingsproces hebben het ministerie van BZK, Kiesraad, NVVB en VNG gezamenlijk de Verkiezingsagenda 2030 opgesteld. Lees meer over deze Verkiezingsagenda

Vraag en antwoord

Verkiezingentoolkit

De verkiezingentoolkit van het ministerie BZK is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de organisatie van verkiezingen.

Publicaties & Brieven