Stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Denk hierbij aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen die moeite hebben met lezen of mensen met dementie.
De VNG en Unie van Waterschappen (UvW) hebben voor de vergoeding van toekomstige waterschapsverkiezingen feitenonderzoek laten doen naar de meerkosten van de verkiezingen op 20 maart 2019. De totale meerkosten van de waterschapsverkiezingen 2019 waren € 11,2 miljoen.
Na 10 jaar heeft de VNG de Model Referendumverordening vernieuwd. De verordening is geheel herzien. De afgelopen jaren zijn er zo'n veertig referenda georganiseerd: twee op nationaal niveau, de rest bij gemeenten.
De VNG pleit al jaren voor de invoering van een nieuw model stembiljet dat sneller, gemakkelijker en ook elektronisch telbaar is. Wij juichen het daarom van harte toe dat de minister van BZK nu komt met een experimentenwet nieuwe stembiljetten.
We juichen het toe dat de minister van BZK komt met een experimentenwet nieuwe stembiljetten. Het (experimenteren met) elektronisch tellen, moet wel eerder mogelijk zijn dan waar nu in is voorzien.
De Ministerraad heeft vrijdag 27 september ingestemd met het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Het wetsvoorstel verbetert de procedure voor de vaststelling van de uitslag van verkiezingen.
Joan Smithuis en Hub van Wersch spreken in de nieuwste VNG-podcast over collegevorming in Nederlandse gemeenten in de periode 2010-2018. Zij zijn, samen met Joop van den Berg, auteurs van het boek Van campagne tot compromis.
Gemeenten moeten zelf kunnen kiezen of zij de stembiljetten op een centrale locatie in de gemeente willen tellen. Dat schrijft VNG in reactie op het concept wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen.
Ook kiezers met een beperking gaan 23 mei weer naar de stembus, ditmaal voor het Europees Parlement. Het College voor de Rechten van de Mens kreeg bij de vorige verkiezing vooral klachten dat stembureauleden niet goed op de hoogte waren of en hoe zij mensen met een handicap kunnen helpen.
Bij de verkiezingen van 20 maart 2019 ondervond een aantal gemeenten praktische problemen bij de publicatie van de processen-verbaal. Daarom heeft de VNG een handreiking opgesteld in de vorm van een document met veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.