Nieuws
De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de rug maar de volgende verkiezingen staan bijna alweer voor de deur. Komend jaar gaan we op 6 juni naar de stembus voor het Europees Parlement. Ook de toegankelijkheid van verkiezingen blijft dus een actueel streven.
Het ministerie van BZK hield eind september een webinar over het organiseren van toegankelijke verkiezingen. Dit webinar kunt u terugkijken via de website van de rijksoverheid.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken adviseert de leden van stembureaus niet in discussie te gaan met zogeheten 'soevereinen' die zich willen laten uitschrijven bij de overheid, maar hen door te verwijzen naar het gemeentehuis.
Gemeenten bereiden zich voor op de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. De VNG belicht een aantal aspecten van deze verkiezingen in een ledenbrief. We gaan onder meer in op de keuze tussen decentrale of centrale stemopneming en de financiering van de verkiezingen.
De VNG en de NVVB zien voor 2030 geen structurele verbeteringen in het verkiezingsproces. Hiervoor hebben we bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd in aanloop naar een debat van de Kamercommissie van BZK over de komende verkiezingen.
Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het initiatiefvoorstel om 2 dagen vervroegd stemmen permanent mogelijk te maken. De VNG adviseert Kamerleden hier van af te zien. Ervaring leert dat het geen positief effect heeft op de opkomst.
De VNG heeft gereageerd op een adviesaanvraag van minister Bruins Slot (BZK) over een wijziging van de Kieswet. Deze wijziging betreft het aanscherpen van de strafbaarstelling voor het ronselen van volmachtstemmen en de zogeheten vereisten voor de toewijzing van restzetels bij gemeenteraadsverkiezingen.
De VNG en de NVVB zijn kritisch op het initiatiefwetsvoorstel om 2 dagen vervroegd stemmen permanent mogelijk te maken. We adviseren om op dit moment af te zien van dit onderdeel van het voorstel. De initiatiefnemers hebben we dit in een nadere standpuntbepaling laten weten.
De VNG en de NVVB zijn het eens met doel en inhoud van de Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces en wat het wetsvoorstel bepaalt over de rol van de Kiesraad. We wijzen daarbij op het belang van uitvoerbaarheid van maatregelen en de betrokkenheid van gemeenten bij de nadere uitwerking daarvan.