De StembureauApp moet opnieuw worden aanbesteed. Dit biedt alle gemeenten de kans om mee te doen. De huidige StembureauApp is voortgekomen uit een gemeentelijk initiatief om het proces tijdens verkiezingsdagen te vereenvoudigen en te professionaliseren.

Aanbestedingsprocedure bij Servicecentrum Gemeenten

De StembureauApp wordt beheerd door een Change Advisory Board (CAB) bestaande uit 5 gemeenten en er maken 16 gemeenten gebruik van. De CAB heeft de aanbestedingsprocedure belegd bij het Servicecentrum Gemeenten (SCG) van de VNG, dat momenteel ook de huidige StembureauApp beheert.

Op de hoogte blijven van de aanbesteding

Nu deze applicatie opnieuw moet worden aanbesteed, wil het SCG in het kader van collectiviteit gemeenten vragen of zij belangstelling hebben om (de voorbereiding op) het aanbestedingsproces te volgen. Wilt u op de hoogte worden gehouden, dan kunt u ‘StembureauApp’ aanvinken in dit formulier.

Over de StembureauApp

De StembureauApp geeft live inzicht in de verkiezingen. Zo kan een verkiezingsorganisatie zien of stembureaus open zijn, of er nog genoeg stembiljetten zijn en of de stembureauleden aanwezig zijn. Waar eerst een probleem gemeld moest worden, kunnen eventuele problemen met de applicatie proactief worden opgelost. Ook ondersteunt de applicatie de voorzitter op het stembureau met de uitvoering van alle handelingen en voorziet hem van een directe communicatielijn met de ondersteunende diensten.

De opkomst is met de applicatie per gemeente, stembureau, stadsdeel of stadskern live te bekijken. Ad hoc en per stembureau kan worden gestuurd op onvoorziene omstandigheden en is er inzicht in pogingen tot fraude. De applicatie heeft de mogelijkheid om op afstand telverschillen op te lossen, wat een significante kwaliteitsslag betekent voor de proces-verbalen. In het kort: de StembureauApp geeft u volledige controle over alle stembureaus in de gemeente op de verkiezingsdag.

Meer informatie

Projectpagina StembureauApp (www.scgemeenten.nl)