Nieuws
22 mei 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Woensdag debatteert u over het initiatiefvoorstel van Sneller en Kathmann om twee dagen vervroegd stemmen permanent mogelijk te maken. Net als uw Kamer vinden wij het van het grootste belang om verkiezingen goed, veilig en betrouwbaar te organiseren. Verkiezingen zijn de belangrijkste bouwsteen van onze democratie...
Stemlokaal
10 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte heer Sneller en mevrouw Kathmann, De VNG en NVVB hebben op 23 december 2021 hun consultatieadvies uitgebracht over uw initiatiefwetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal (hierna: het wetsvoorstel). In ons advies hebben we gevraagd in het verdere wetstraject rekening te houden met de ervaringen met de herindelingsverkiezingen in...
Stemlokaal
16 februari 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins Slot, U hebt de VNG en NVVB gevraagd te adviseren over het concept-wetsvoorstel kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces (hierna: het wetsvoorstel). Graag maken wij van deze door u geboden mogelijkheid gebruik. Wij waarderen het dat wij in het kader van het Programma Transitie en Digitale Hulpmiddelen in de Verkiezingsketen...
Stembureau
19 januari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, In de week van 24 januari 2023 staat het debat gepland over het initiatiefvoorstel van Leijten tot invoering van het bindend correctief referendum. Dit wetsvoorstel is een variant op het vorige voorstel van Van Raak om het bindend correctief referendum op lokaal en decentraal niveau in...
inlog met sms-controle
12 oktober 2022
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins Slot, U hebt de VNG, NVVB en het NGB gevraagd om een reactie op het ontwerp tot wijziging van het Kiesbesluit in verband met het stellen van regels ten behoeve van het houden van een verkiezing in tijden van pandemie (hierna: ontwerpbesluit). Graag maken wij van de...
Stembureau