Nieuws
12 april 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders verkiezingen, Donderdag 18 april debatteert u over het fundament van onze vertegenwoordigende democratie: verkiezingen. Gemeenten werken samen met duizenden vrijwilligers en medewerkers iedere keer weer aan betrouwbare en goed verlopen verkiezingen. Daarnaast spannen we ons continu in om het verkiezingsproces te verbeteren: aanpassingen zoals de Nieuwe procedure voor...
Stemlokaal
12 maart 2024
Brief aan kabinet
Geachte heer De Jonge, U heeft besloten het wetsvoorstel ‘Verlenen van bijstand bij het stemmen in een stemhokje’ niet langer als experimentenwet in te dienen bij de Tweede Kamer maar de mogelijkheid van assistentie direct over het hele land uit te rollen. Daartoe is het voorstel voor een experimentenwet omgezet...
Stemlokaal
13 maart 2024
Brief aan kabinet
Geachte heer De Jonge, Hierbij brengen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken advies uit naar aanleiding van uw verzoek van 17 januari 2024. Het verzoek is om te reageren op een voorgestelde wijziging van de Kieswet met het wetsvoorstel Met één stem meer keus. In dat...
Stemmen met rode potlood
14 december 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer De Jonge, Ondanks de korte voorbereidingstijd, kunnen de gemeenten terugkijken op een soepel en goed verlopen verkiezingsdag op 22 november 2023. Op deze dag zijn 77,8 % van alle stemgerechtigden langsgekomen bij de 9.000 stembureaus om hun stem uit te brengen. Dit was mogelijk dankzij de tomeloze inzet...
verkiezingen 2023
27 september 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/037
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op woensdag 22 november a.s. vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In deze ledenbrief belichten we een aantal aspecten van deze verkiezingen. Zo delen we informatie waarmee u tot verantwoorde keuzes kunt komen ten aanzien van het telproces en besteden we aandacht aan de financiering...
Bord stembureau
26 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op 28 september debatteert u over verkiezingen. U zult spreken over de evaluatie van de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van maart 2023 en over de komende Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023.
Stemmen met rode potlood