Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2024

Deze handreiking is een update van de eerder verschenen handreiking rechtmatigheidsverantwoording op 2 november 2020. De handreiking is niet fundamenteel gewijzigd, maar op sommige plekken aangevuld. De handreiking is voor medewerkers bij gemeenten en provincies die – al dan niet binnen gemeenschappelijke regelingen – vorm en inhoud geven aan de invoering en onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording.