Als richtsnoer voor de financiering van de lokale omroep maken we jaarlijks het normbedrag per huishouden bekend voor de subsidie aan lokale omroepen. Het richtsnoer- of normbedrag voor 2025 is € 1,62 per huishouden.

Oproep VNG

Het bedrag is richtinggevend, de gemeente beslist zelf over de hoogte van subsidie. Vanwege de kwetsbare positie van veel lokale en streekomroepen roepen we gemeenten op minimaal het normbedrag aan te houden voor de subsidie of bekostiging van 'hun' publieke streek- of lokale omroep.

Meer informatie

Bekostiging van de lokale publieke omroep - richtbedrag 2025 bekend