De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges.

 

Wat doet de commissie Financiën

De commissie houdt zich bezig met de thema's bestuurlijk overleg, financiële verhoudingen, financieel beheer, Lokale belastingen en Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via commissiesecretaris Bart van den Biggelaar.

E-mail: Bart.vandenBiggelaar@VNG.nl

Onderstaand een overzicht van de leden die in de commissie zitten:

Dhr. Everhardt (Victor), wethouder Amsterdam

Voorzitter

Dhr. Van Arkel (Vincent)

Commissie-adviseur namens netwerk CFO’s 100.000+ gemeenten

Mw. Esselbrugge (Monique), wethouder Nijmegen

Lid

Dhr. van Huijstee (Harry), raadslid Ede

Lid

Dhr. Oosterveer (Marcel), wethouder Eindhoven

Lid

Dhr. Cziesso (Detlev), wethouder Apeldoorn

Lid

Dhr. Nieuwenhuizen (Jasper), wethouder Langedijk

Lid

Dhr. Smits (Jan), wethouder Roerdalen

Lid

Dhr. Stegeman (Willem-Jan), wethouder Amersfoort

Lid

Mw. Vlam (Anita), wethouder Woudenberg

Lid

Dhr. Rotgans (Harry), wethouder Purmerend

Lid

Dhr. Goijaarts (Jan), wethouder Meijerijstad

Lid

Dhr. Scholten (Harry), wethouder Hof van Twente

Lid

Dhr. ter Wal (Sylvester), secretaris Hulst

Lid

Dhr. Nederveen (Bert), wethouder Westerkwartier

Lid

Dhr. Van Gils (Arjan), wethouder Rotterdam

Lid

Dhr. de Laat (Jan), raadslid Gouda

Lid

Dhr. Van der Es (Wim), wethouder Zeewolde

Lid

Dhr. Brandligt (Stephan), wethouder Delft

Lid

Mw. Pauwels (Mirjam), wethouder Assen

Lid

Mw. Willemsma (Tytsy), wethouder Tytsjerksteradiel

Lid

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2022 op de volgende momenten

  • Donderdag 10 februari (digitaal)
  • Donderdag 14 april (digitaal)
  • Donderdag 23 juni (digitaal)
  • Vrijdag 7 oktober 10.00-17.00 (startdag nieuwe commissies, bij de VNG)
  • Donderdag 17 november (fysiek)

Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2022 (pdf)

Meer informatie

Thema