De commissie Informatiesamenleving houdt zich bezig met de thema's informatiesamenleving en maatschappelijke opgaven, interactie met andere beleidsdomeinen en infrastructuur.

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Jeroen Lalleman.

E-mail: commissie.informatiesamenleving@vng.nl

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2024

  • 18 januari (digitaal)
  • 29 februari (Gezamenlijke overleg met de Cie. B&V)
  • 25 april
  • 4 juli
  • 12 september (digitaal)
  • 20 en 21 november (heidag)
  • 12 december (digitaal)

Terugblikken commissievergaderingen