De commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) houdt zich bezig met de thema's werk en arbeidsmarkt, problematische schulden/schuldhulpverlening en integratie.

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Jurriaan Vrind.

E-mail: juriaan.vrind@vng.nl

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG):

2024

  • 18 januari (digitaal) 
  • 29 februari (Gezamenlijke heidag met de Cie. ZJO)
  • 28 maart (digitaal)
  • 16 mei
  • 4 juli (digitaal)
  • 5 september (fysiek)
  • 14 november