De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 226 vacatures in het bestuur, 9 adviescommissies en 2 colleges. Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meerdere vacatures in bestuur, commissies en colleges.

 

Wat doet de commissie Europa en Internationaal

De commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol. Europese en internationale ontwikkelingen hebben impact op het gemeentelijk beleid. De VNG is daarom actief in een aantal Europese en internationale gremia. 

De commissie – die bestaat uit een aantal gemeentelijke delegaties naar Europese en Internationale instellingen – heeft als belangrijkste opdracht het behartigen van de belangen van de de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende beleidscommissies van de VNG.

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris. De commissie Europa en Internationaal heeft er drie.

Simone Goedings
Comité van de Regio’s (CvdR)

Bert van Vijfeijken
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Congres)

Jessie Post
Internationale delegatie

E-mailadres van de secretarissen: commissieEUI@vng.nl

De samenstelling van de commissie Europa en Internationaal is als volgt:

Voorzitter

Dhr. van Zanen (Jan), burgemeester Den Haag

 • Voorzitter commissie Europa en Internationaal en voorzitter van het VNG-bestuur
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar CEMR
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar de UCLG

Vicevoorzitter

Dhr. Reinders (Ap), burgemeester Stichtse Vecht

 • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal en lid van het VNG-bestuur
 • Lid van de VNG-delegatie naar de UCLG

Reglement

De Commissie Europa en Internationaal heeft een eigen reglement waarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de opdracht, de samenstelling, de procedure voor werving en selectie en de verbinding met de andere vaste beleidscommissies.

 • U vindt het reglement op de pagina met onze Statuten

Gemeentelijke delegaties

De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit de volgende vijf gemeentelijke delegaties:

Thema's 2018-2022

De commissie Europa en Internationaal houdt zich de komende vier jaar bezig met de volgende thema's:

 • Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief
 • Energie, klimaat en circulaire economie
 • Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context
 • Innovatie en regionale economische ontwikkeling
 • Inclusieve samenleving en sociale zaken
 • Mondiale crises: preventie en respons

Meer informatie

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2022 op de volgende momenten (locatie VNG):

Vrijdag 21 januari

De vergadering vindt fysiek in Den Haag plaats.

Vergaderschema :

 • 10.30 - 13.30 uur: heimorgen met lunch voor de CvdR-delegatie
 • 13.30 - 16.00 uur: vergadering Commissie Europa en Internationaal
 • 16.00 - 18.00 uur: nieuwjaarsreceptie van VNG International

Woensdag 18 mei

De vergadering vindt fysiek in Den Haag plaats.
Het is de laatste vergadering van de Commissie in de huidige samenstelling

Vergaderschema:

 • 10.30 - 13.00 uur: vergadering Commissie Europa en Internationaal
 • 13.00 - 13.45 uur: vergadering delegatieleiders (lunchvergadering)

Vrijdag 7 oktober 10.00-17.00 (startdag nieuwe commissies, bij de VNG)

Woensdag 16 november

(digitale vergadering via MS-Teams)

Vergaderschema:

 • 09.00 - 10.00 uur: vergadering CvdR-delegatie en vergadering Congresdelegatie
 • 10.00 - 11.00 uur: plenaire vergadering
 • 11.00 - 12.00 uur: vergadering internationale delegatie
 • 12.00 – 12.45 uur: vergadering delegatieleider

Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2022 (pdf)