De commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol. Europese en internationale ontwikkelingen hebben impact op het gemeentelijk beleid. De VNG is daarom actief in een aantal Europese en internationale gremia.

De commissie – die bestaat uit een aantal gemeentelijke delegaties naar Europese en Internationale instellingen – heeft als belangrijkste opdracht het behartigen van de belangen van de de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende adviescommissies van de VNG.

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris. De commissie Europa en Internationaal heeft er 3.

Simone Goedings
Comité van de Regio’s (CvdR)

Kim de Vries
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Congres)

Jessie Post
Internationale delegatie

E-mailadres van de secretarissen: commissieEUI@vng.nl

De samenstelling van de commissie Europa en Internationaal is als volgt:

Voorzitter

Dhr. van Zanen (Jan), burgemeester Den Haag

 • Voorzitter commissie Europa en Internationaal en voorzitter van het VNG-bestuur
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar CEMR
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar de UCLG

  Vicevoorzitter

  Dhr. Reinders (Ap), burgemeester Stichtse Vecht

  • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal en lid van het VNG-bestuur
  • Lid van de VNG-delegatie naar de UCLG

   Reglement

   De Commissie Europa en Internationaal heeft een eigen reglement waarin bepalingen zijn opgenomen over de opdracht, samenstelling, procedure voor werving en selectie en verbinding met de andere vaste adviescommissies.

   • U vindt het reglement op de pagina met onze Statuten

   Gemeentelijke delegaties

   De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit de volgende 5 gemeentelijke delegaties:

   Thema's 2022-2026

   De commissie Europa en Internationaal houdt zich deze periode bezig met de volgende thema's:

   • Stad en ommeland
   • Bestuurlijke vernieuwing en inclusieve samenleving
   • Groene transities: energie, klimaat, mobiliteit en circulaire economie
   • Digitalisering en (regionale) economische ontwikkeling
   • Mondiale crises: preventie en respons

   Meer informatie

   Wanneer vergadert de commissie?

   De commissie vergadert in 2023 op de volgende momenten (locatie VNG):

   20 januari:
   10.00 - 12.30 uur: heisessies voor de delegaties
   12.30 - 13.30 uur: lunch
   13.30 - 14.45 uur: delegatie-vergaderingen
   14.45 - 15.00 uur: pauze
   15.00 - 16.00 uur: plenaire sessie
   16.00 - 19.00 uur: Nieuwjaars-receptie VNG International

   19 april:
   09.00 - 10.00 uur: vergadering CvdR-delegatie en vergadering Congresdelegatie
   10.00 - 11.00 uur: plenaire vergadering
   11.00 - 12.00 uur: vergadering internationale delegatie
   12.00 - 12.45 uur: vergadering delegatieleiders

   16 november:
   09.00 - 10.00 uur: vergadering CvdR-delegatie en vergadering Congresdelegatie
   10.00 - 11.00 uur: plenaire vergadering
   11.00 - 12.00 uur: vergadering internationale delegatie
   12.00 - 12.45 uur: vergadering delegatieleiders

   Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2023 (pdf, 251 kB)