Wat doet de commissie Europa en Internationaal

De commissie behartigt de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende beleidscommissies van de VNG.
 

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris. De commissie Europa en Internationaal heeft er drie.

Simone Goedings
Comité van de Regio’s (CvdR)

Bert van Vijfeijken
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Congres)

Jessie Post
Internationale delegatie

E-mailadres van de secretarissen: commissieEUI@vng.nl

De samenstelling van de commissie Europa en Internationaal is als volgt:

Voorzitter

Dhr. van Zanen (Jan), burgemeester Den Haag

 • Voorzitter commissie Europa en Internationaal en voorzitter van het VNG-bestuur
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar CEMR
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar de UCLG

  Vicevoorzitter

  Dhr. Reinders (Ap), burgemeester Stichtse Vecht

  • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal en lid van het VNG-bestuur
  • Lid van de VNG-delegatie naar de UCLG

  Leden naar het Comité van de Regio's

  Mw. Nauta – van Moorsel (Ellen), burgemeester Hof van Twente

  • Voorzitter gemeentelijke delegatie naar het CvdR (voorzitter van de Nederlandse delegatie)
  • Lid van het CvdR (commissie NAT)
  • Portefeuille: Europees plattelandsbeleid

  Dhr. Aboutaleb (Ahmed), burgemeester Rotterdam

  • Plv. lid van het CvdR (commissie ECON)
  • Portefeuille: Interne Markt

  Dhr. Van Assche (Ben), wethouder Terneuzen

  • Plv. lid van het CvdR (commissie ENVE)
  • Portefeuille: Europees klimaat, energie en milieubeleid

  Dhr. Van Asten (Robert), wethouder Den Haag

  • Plv. lid van het CvdR (commissie COTER)
  • Portefeuille: Europees cohesiebeleid - Stedelijk beleid en mobiliteit

  Mw. Delissen – van Tongerlo (Wilma), burgemeester Peel en Maas

  • Plv. lid van het CvdR (commissie CIVEX)
  • Portefeuille: Europese governance
  • Dubbelmandaat met het Congres

  Dhr. De Heer (René), wethouder Zwolle

  • Lid van het CvdR (commissie COTER)
  • Portefeuille: Europees cohesiebeleid – stedelijk beleid

  Mw. Hendrickx (Marcelle), wethouder Tilburg

  • Plv. lid van het CvdR (commissie CIVEX)
  • Portefeuille: Europees ontwikkelingsbeleid
  • Dubbelmandaat met de internationale delegatie

  Mw. Hoon – Veelenturf (Marjon), burgemeester Baarle-Nassau

  • Lid van het CvdR (commissie NAT)
  • Portefeuille: Grensoverschrijdende samenwerking

  Dhr. Jonkman (Rob), wethouder Opsterland

  • Lid van het CvdR (commissie ECON)
  • Lid van de Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa decentraal
  • Portefeuille: Interne Markt

  Dhr. Kâhya (Ufuk), wethouder ’s-Hertogenbosch

  • Lid van het CvdR (commissie SEDEC)
  • Portefeuille: Informatiesamenleving

  Dhr. Rink (Guido), wethouder Emmen

  • Plv. lid van het CvdR (commissie SEDEC)
  • Portefeuille: Informatiesamenleving

  Mw. Schouten (Marieke), wethouder Nieuwegein

  • Lid van het CvdR (commissie ENVE)
  • Portefeuille: Europees klimaat, energie en milieubeleid

      Leden naar het Congres van Regionale en Lokale Overheden

      Dhr. Wienen (Jos) burgemeester Haarlem

      • Voorzitter gemeentelijke delegatie naar het Congres (vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie)
      • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
      • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie

      Dhr. Bengevoord (Joris), burgemeester Winterswijk

      • Plv. lid van het Congres (Governance commissie)
      • Portefeuille: Regionale samenwerking en relatie stad-platteland

      Mw. van den Berg (Brigitte), wethouder Beverwijk

      • Lid van het Congres (Current Affairs commissie)
      • Portefeuille: Integratie statushouders

      Dhr. Bergmann (Harald), burgemeester Middelburg

      • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
      • Portefeuille: Mensenrechtenbeleid op lokaal niveau

      Mw. Delissen-van Tongerlo (Wilma), burgemeester Peel en Maas 

      • Lid van het Congres (Governance commissie)
      • Portefeuille: Goed bestuur

      Dhr. Gabriëls (Geert), wethouder Weert

      • Plv. lid van het Congres (Current Affairs commissie)
      • Portefeuille: Inclusieve samenleving

      Mw. Kroon (Luzette), burgemeester Waterland

      • Plv. lid van het Congres (Monitoring commissie)
      • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie

        Leden van de internationale delegatie

        Dhr. Metz (Rob), burgemeester Soest

        • Voorzitter internationale delegatie
        • Portefeuille: Rampen, weerbaarheid en wederopbouw

        Mw. Buijs-Glaudemans (Wobine), burgemeester Oss

        • Lid van de internationale delegatie
        • Portefeuille: Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)

        Mw. van Dort (Linda), wethouder Stichtse Vecht

        • Lid van de internationale delegatie
        • Portefeuille: Rampen, weerbaarheid en wederopbouw

        Dhr. van Eert (Carol), burgemeester Rheden

        • Lid van de internationale delegatie
        • Portefeuille: Conflict en fragiliteit

        Dhr. Janssen (Hans), burgemeester Oisterwijk

        • Toegevoegd tijdelijk lid van de internationale delegatie voor de periode van één jaar
        • Portefeuille: Europees ontwikkelingsbeleid (dubbelmandaat met de CvdR-delegatie)

        Dhr. Bengevoord (Joris), burgemeester Winterswijk

        • Lid van de internationale delegatie
        • Portefeuille: Internationale aspecten van lokale economische ontwikkeling

        Dhr. Mencke (Frans), secretaris Hoorn

        • Lid van de internationale delegatie
        • Portefeuille: Versterking en vernieuwing van lokaal bestuur

        Mw. Penn-te Strake (Annemarie), burgemeester Maastricht

        • Lid van de internationale delegatie
        • Portefeuille: Vredesprijs

        Dhr. Diepemaat (Jeroen), wethouder Enschede

        • Lid van de internationale delegatie
        • Portefeuille: Mondiale duurzame stedelijke agenda

         Reglement

         De Commissie Europa en Internationaal heeft een eigen reglement waarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de opdracht, de samenstelling, de procedure voor werving en selectie en de verbinding met de andere vaste beleidscommissies.

         • U vindt het reglement op de pagina met onze Statuten

         Gemeentelijke delegaties

         De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit de volgende vijf gemeentelijke delegaties:

         Thema's 2018-2022

         De commissie Europa en Internationaal houdt zich de komende vier jaar bezig met de volgende thema's:

         • Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief
         • Energie, klimaat en circulaire economie
         • Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context
         • Innovatie en regionale economische ontwikkeling
         • Inclusieve samenleving en sociale zaken
         • Mondiale crises: preventie en respons

         Meer informatie

         Wanneer vergadert de commissie?

         De commissie vergadert in 2020 op de volgende momenten (locatie VNG):

         • Vrijdag 17 januari: 13.30 – 16.30 uur, met afsluitend nieuwjaarsreceptie VNG International
         • Woensdag 27 mei: 10.30 – 13.00 uur
         • Woensdag 18 november: 10.30 – 13.00 uur

         Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2020 (pdf)