De commissie Europa en Internationaal heeft een vertegenwoordigende rol. Europese en internationale ontwikkelingen hebben impact op het gemeentelijk beleid. De VNG is daarom actief in een aantal Europese en internationale gremia.

De commissie – die bestaat uit een aantal gemeentelijke delegaties naar Europese en Internationale instellingen – heeft als belangrijkste opdracht het behartigen van de belangen van de de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende adviescommissies van de VNG.

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris. De commissie Europa en Internationaal heeft er 3.

Simone Goedings
Comité van de Regio’s (CvdR)

Lisa Brakband
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Congres)

Irene ten Teije
Internationale delegatie

E-mailadres van de secretarissen: commissieEUI@vng.nl

Reglement

De Commissie Europa en Internationaal heeft een eigen reglement waarin bepalingen zijn opgenomen over de opdracht, samenstelling, procedure voor werving en selectie en verbinding met de andere vaste adviescommissies.

  • U vindt het reglement op de pagina met onze Statuten

Gemeentelijke delegaties

De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit de volgende 5 gemeentelijke delegaties:

Thema's 2022-2026

De commissie Europa en Internationaal houdt zich deze periode bezig met de volgende thema's:

  • Stad en ommeland
  • Bestuurlijke vernieuwing en inclusieve samenleving
  • Groene transities: energie, klimaat, mobiliteit en circulaire economie
  • Digitalisering en (regionale) economische ontwikkeling
  • Mondiale crises: preventie en respons

Meer informatie

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2023 op de volgende momenten (locatie VNG):

20 januari:
10.00 - 12.30 uur: heisessies voor de delegaties
12.30 - 13.30 uur: lunch
13.30 - 14.45 uur: delegatie-vergaderingen
14.45 - 15.00 uur: pauze
15.00 - 16.00 uur: plenaire sessie
16.00 - 19.00 uur: Nieuwjaars-receptie VNG International

19 april:
09.00 - 10.00 uur: vergadering CvdR-delegatie en vergadering Congresdelegatie
10.00 - 11.00 uur: plenaire vergadering
11.00 - 12.00 uur: vergadering internationale delegatie
12.00 - 12.45 uur: vergadering delegatieleiders

16 november:
09.00 - 10.00 uur: vergadering CvdR-delegatie en vergadering Congresdelegatie
10.00 - 11.00 uur: plenaire vergadering
11.00 - 12.00 uur: vergadering internationale delegatie
12.00 - 12.45 uur: vergadering delegatieleiders

Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2023 (pdf, 251 kB)