Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris. De commissie Europa en Internationaal heeft er drie.

Simone Goedings
Comité van de Regio’s (CvdR)

Anika Timmerman
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Congres)

Irene ten Teije
Internationale delegatie

E-mailadres van de secretarissen: commissieEUI@vng.nl

De samenstelling van de commissie Europa en Internationaal is als volgt:

Voorzitter

Dhr. van Zanen (Jan), burgemeester Utrecht

 • Voorzitter commissie Europa en Internationaal en voorzitter van het VNG-bestuur
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar CEMR
 • Voorzitter van de VNG-delegatie naar de UCLG

 

  Vicevoorzitter

  Mw. Penn-te Strake (Annemarie), burgemeester Maastricht

  • Vicevoorzitter commissie Europa en Internationaal en lid van het VNG-bestuur
  • Lid van de VNG-delegatie naar de UCLG

   

   Leden naar het Comité van de Regio's

   Mw. Jetten (Annemiek), burgemeester Vlaardingen

   • Voorzitter gemeentelijke delegatie naar het CvdR (vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie)
   • Lid van het CvdR (commissie NAT)
   • Portefeuille: Europees plattelandsbeleid

   Dhr. Aboutaleb (Ahmed), burgemeester Rotterdam

   • Plv. lid van het CvdR (commissie ECON)
   • Portefeuille: Europees industriebeleid

   Dhr. Arends (Bouke), burgemeester Westland

   • Plv. lid van het CvdR (commissie COTER)
   • Portefeuille: Europees cohesiebeleid -grensoverschrijdende samenwerking

   Dhr. Van Asten (Robert), wethouder Den Haag

   • Plv. lid van het CvdR
   • Portefeuille Innovatie en ICT

   Dhr. Bouwmeester (Bert), burgemeester Coevorden

   • Plv. lid van het CvdR (commissie CIVEX)
   • Portefeuille: Europese governance

   Dhr. De Heer (René), wethouder Zwolle

   • Lid van het CvdR (commissie COTER)
   • Portefeuille: Europees cohesiebeleid/stedelijk beleid

   Mw. Hendrickx (Marcelle), wethouder Tilburg

   • Plv. lid van het CvdR (commissie SEDEC)
   • Portefeuille: Europees sociaal beleid

   Dhr. Janssen (Hans), burgemeester Oisterwijk

   • Lid van het CvdR (commissie CIVEX)
   • Portefeuille: Europees ontwikkelingsbeleid

   Dhr. Jonkman (Rob), wethouder Opsterland

   • Lid van het CvdR (commissie ECON)
   • Lid van de Raad van Toezicht Kenniscentrum Europa decentraal
   • Portefeuille: Interne markt

   Dhr. Lamers (Cor), burgemeester Schiedam

   • Lid van het CvdR (commissie ENVE)
   • Lid van de VNG delegatie naar de CEMR
   • Portefeuille: Europees klimaat, energie en milieubeleid

   Mw. Nauta-van Moorsel (Ellen), burgemeester Hof van Twente

   • Lid van het CvdR
   • Portefeuille: Europees plattelandsbeleid

         

         Leden naar het Congres van Regionale en Lokale Overheden

         Dhr. Wienen (Jos) burgemeester Haarlem

         • Voorzitter gemeentelijke delegatie naar het Congres (vicevoorzitter van de Nederlandse delegatie)
         • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
         • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie

         Dhr. Bengevoord (Joris), burgemeester Winterswijk

         • Plv. lid van het Congres (Governance commissie)
         • Portefeuille: Regionale samenwerking en relatie stad-platteland

         Mw. van den Berg (Brigitte), wethouder Beverwijk

         • Lid van het Congres (Current Affairs commissie)
         • Portefeuille: Integratie statushouders

         Dhr. Bergmann (Harald), burgemeester Middelburg

         • Lid van het Congres (Monitoring commissie)
         • Portefeuille: Mensenrechtenbeleid op lokaal niveau

         Mw. Delissen-van Tongerlo (Wilma), burgemeester Peel en Maas 

         • Lid van het Congres (Governance commissie)
         • Portefeuille: Goed bestuur

         Dhr. Gabriëls (Geert), wethouder Weert

         • Plv. lid van het Congres (Current Affairs commissie)
         • Portefeuille: Inclusieve samenleving

         Mw. Kroon (Luzette), burgemeester Waterland

         • Plv. lid van het Congres (Monitoring commissie)
         • Portefeuille: Sterke lokale democratie en autonomie

           

           Leden van de internationale delegatie

           Dhr. Metz (Rob), burgemeester Soest

           • Voorzitter internationale delegatie
           • Portefeuille: Rampen, weerbaarheid en wederopbouw

           Mw. Buijs-Glaudemans (Wobine), burgemeester Oss

           • Lid van de internationale delegatie
           • Portefeuille: Duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals)

           Mw. van Dort (Linda), wethouder Stichtse Vecht

           • Lid van de internationale delegatie
           • Portefeuille: Rampen, weerbaarheid en wederopbouw

           Dhr. van Eert (Carol), burgemeester Rheden

           • Lid van de internationale delegatie
           • Portefeuille: Conflict en fragiliteit

           Dhr. Janssen (Hans), burgemeester Oisterwijk

           • Toegevoegd tijdelijk lid van de internationale delegatie voor de periode van één jaar
           • Portefeuille: Europees ontwikkelingsbeleid (dubbelmandaat met de CvdR-delegatie)

           Dhr. Reinders (Ap), wethouder Haarlemmermeer

           • Lid van de internationale delegatie
           • Portefeuille: Internationale aspecten van lokale economische ontwikkeling

           Dhr. Mencke (Frans), secretaris Hoorn

           • Lid van de internationale delegatie
           • Portefeuille: Versterking en vernieuwing van lokaal bestuur

           Mw. Penn-te Strake (Annemarie), burgemeester Maastricht

           • Lid van de internationale delegatie
           • Portefeuille: Vredesprijs

           Dhr. Diepenmaat (Jeroen), wethouder Enschede

           • Lid van de internationale delegatie
           • Portefeuille: Mondiale duurzame stedelijke agenda

            Wat doet de commissie?

            De Commissie Europa en Internationaal behartigt de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

            Ontwikkelingen

            De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende beleidscommissies van de VNG.

            Reglement

            De Commissie Europa en Internationaal heeft een eigen reglement waarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de opdracht, de samenstelling, de procedure voor werving en selectie en de verbinding met de andere vaste beleidscommissies.

            • U vindt het reglement op de pagina met onze Statuten

            Gemeentelijke delegaties

            De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit de volgende vijf gemeentelijke delegaties:

            Thema's 2018-2022

            De commissie Europa en Internationaal houdt zich de komende vier jaar bezig met de volgende thema's:

            • Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief
            • Energie, klimaat en circulaire economie
            • Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context
            • Innovatie en regionale economische ontwikkeling
            • Inclusieve samenleving en sociale zaken
            • Mondiale crises: preventie en respons

            Meer informatie

            Wanneer vergadert de commissie?

            De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

            2019

            • Vrijdag 18 januari, 13.30 – 16.00 uur
            • Donderdag 18 april, 10.30 – 13.00 uur
            • Donderdag 7 november, 10.30 – 13.00 uur
            • Donderdag 21 november, 10.30 – 12.30 uur

            Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2019 (pdf)