De TCAM heeft als speciafieke taak om de inzet van VNG en gemeenten op de samenhangende deelterreinen te stroomlijnen en versterken:

 • De opvang en ondersteuning van Oekraïense ontheemden;
 • De huisvesting van statushouders;
 • De Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV);
 • De locaties en eventuele (tijdelijke) overige taken van gemeenten bij de opvang van asielzoekers;
 • Overige aspecten op het terrein van asiel en migratie die gemeenten raken.

Samenstelling TCAM

Naam

M/V

Functie

Gemeente

Partij

Prov.

Grootte

Groot Wassink (Rutger) vz

M

Wh

Amsterdam

GL

NH

G4

Streefland (Rachel)

V

Wh

Utrecht

CU

UT

G4

Toub (Samir)

M

Wh

Eindhoven

GL

BR

100.000+

Visser (Grete)

V

Wh

Nijmegen

D66

GL

100.000+

Everling (Maarten)

M

Wh

Bernheze

SP

BR

25-50.000

Velema (Jaap)

M

Bm

Westerwolde

D66

GR

25-50.000

Mulder (Margo)

V

Bm

Goes

PvdA

ZL

25-50.000

Veenstra (Fred)

M

Bm

Fryske Marren

CDA

FR

50-100.000

Rouwe, De (Sander)

M

Bm

Kampen

CDA

OV

50-100.000

Bastiaans (Anita)

V

Wh

Maastricht

VOLT

LB

100.000+

Zwiers (Jan)

M

Wh

Hoogeveen

Lokaal

DR

50-100.000

Vliet, van (Pim)

V

Secr

Leiden

Nvt

ZH

100.000+

Kottelenberg (Jan)

M

Bm

Neder-Betuwe

CDA

GL

25-50.000

Jaensch (Emile)

M

Bm

Oegstgeest

VVD

ZH

25-50.000

Spoor (Janine)

V

Wh

Asten

Lokaal

BR

0-25.000

Staal (Cor)

M

Wh

Assen

CU

DR

50-100.000

Rooij, Van (Kees)

M

Bm

Meijerijstad

CDA

NB

50-100.000

Gebben (Jean Paul)

M

Bm

Dronten

VVD

FL

25-50.000

Doorn, van (Don)

M

Rl

Lansingerland

Lokaal

ZH

50-100.000

Ceulemans (Simon)

M

Rl

Rotterdam

Lokaal

ZH

G4

Achtergrond en werkwijze TCAM

Geen formele VNG-commissie, wel analoog werven en werken

Deze Tijdelijke Commissie is geen formele VNG-commissie, maar is door het VNG-bestuur ingesteld. Het bestuur heeft aangegeven zoveel mogelijk de procedure en uitgangspunten voor de formele werving, werkwijze en organisatie van VNG-commissies te willen volgen. Dat betekent onder andere dat bij de werving van de TCAM de formele kandidaatstellingsprocedure is gevolgd met benoeming van leden door het bestuur op voordracht van de Voordrachtscommissie.

Verbinding met de betrokken VNG-commissies via “standing invitations”

Net als de reguliere VNG-commissies bestaat de TCAM uit 20 personen en wordt gewerkt met “standing invitations” om verbindingen te leggen tussen de TCAM en andere bij het thema asiel & migratie betrokken VNG-commissies. Het is in dit geval de bedoeling dat de vertegenwoordigers vanuit vijf betrokken commissies via standing invitations worden verbonden met de TCAM. De vertegenwoordigers uit deze commissies kunnen volwaardig in de TCAM deelnemen en kunnen ook deel uitmaken van bestuurlijke delegaties.

De volgende personen zijn aanspreekpunt van de TCAM voor hun commissies:

 • Gerdo van Grootheest, burgemeester Culemborg, lid Commissie Bestuur & Veiligheid
 • Boaz Adank, wethouder Breda, lid Commissie Zorg, Jeugd & Onderwijs
 • Crys Larson, burgemeester Wijdemeren, lid Commissie Europa & Internationaal
 • Mariette de Visser, wethouder Het Hogeland, lid Commissie Ruimte, Wonen & Mobiliteit
 • Raymond Wanders, wethouder Emmen, lid Commissie Participatie, Schuldhulpverlening & Integratie

Daarnaast zijn er standing invitations voor:

 • Liesbeth Spies, burgemeester Alphen a/d Rijn, voorzitter commissie Bestuur & Veiligheid: zij zal als commissievoorzitter waar nodig ondersteunend zijn aan TCAM-voorzitter Rutger Groot Wassink
 • Jack Mikkers, burgemeester ’s-Hertogenbosch, lid Commissie Bestuur & Veiligheid: hij fungeert als linking pin met het Veiligheidsberaad.

Op basis van actuele ontwikkelingen, het belang van specifieke dossiers of ten behoeve van de verbinding met andere partijen kan de TCAM ook andere personen betrekken bij het werk van de commissie.