De Gemeentezorgspiegel, een product van Vektis, biedt domeinoverstijgende data en informatie aan zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Met de recente zorgakkoorden, IZA en GALA, zien we een toenemende vraag bij gemeenten naar toegang tot de Gemeentezorgspiegel. 

Kosteloos beschikbaar via overeenkomst

De Gemeentezorgspiegel is kosteloos beschikbaar voor alle gemeenten. De gemeente moet een overeenkomst met Vektis afsluiten, neem hiervoor contact op met Vektis: www.vektis.nl/gemeentezorgspiegel. De VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) financieren gezamenlijk de Gemeentezorgspiegel, Vektis is de uitvoerende organisatie.

Data in de Gemeentezorgspiegel

De Gemeentezorgspiegel omvat de gedeclareerde zorgdata van de Zvw en de Wlz en de door gemeenten aangeleverde data van de Wmo en Jeugdwet. Deze data en informatie wordt in ieder geval aangeboden op gemeente- en wijkniveau en kunt u vergelijken met het totaal van Nederland. Dit biedt u bijvoorbeeld inzicht in het de omvang van het gebruik van wijkverpleging in uw gemeente, of in welke wijk de meeste inwoners met dementie wonen.

Rol van de VNG: doorontwikkelen Gemeentezorgspiegel

De VNG richt zich, in afstemming met ZN, op het doorontwikkelen van de Gemeentezorgspiegel. Denk hierbij aan uitbreiding van de functionaliteiten maar ook aan het optimaliseren van de contractuele afspraken tussen Vektis en gemeenten. Zo zijn we op dit moment bezig om de gemeentelijke data van de Wmo en Jeugdwet centraal (via het CBS) te laten aanleveren en is er al onderzoek gedaan naar de privacy en beveiliging van de Gemeentezorgspiegel.

Meer informatie