Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG hebben overeenstemming bereikt over de financiering en doorontwikkeling van de Gemeentezorgspiegel. Dit betekent dat de Gemeentezorgspiegel vanaf 2022 voor alle gemeenten kosteloos beschikbaar is. Er wordt met Vektis intensief samengewerkt om het instrument samen met gemeenten en zorgverzekeraars door te ontwikkelen.

Wat is de Gemeentezorgspiegel?

De Gemeentezorgspiegel biedt de mogelijkheid alle informatie over zorggebruik bij elkaar te brengen, of deze nu vergoed is uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). De gemeentezorgspiegel biedt inzicht in deze zorginformatie, zodat gemeenten en zorgverzekeraars knelpunten en ontwikkelingen beter in beeld krijgen en zo hun beleid - gezamenlijk - kunnen verbeteren.

Uit eerder onderzoek door de VNG is gebleken dat de Gemeentezorgspiegel door vrijwel alle gemeenten als veelbelovend wordt gezien vanwege de relatie met de achterliggende brondata (zorgdeclaraties). Gemeenten zagen de Gemeentezorgspiegel al als een nuttig instrument om het bestuurlijke gesprek te faciliteren. De samenwerking biedt daarbij meer mogelijkheden om de Gemeentezorgspiegel verder door te ontwikkelen en breder toepasbaar te maken in de gemeentelijke organisatie.

Sluit ook aan

Op dit moment zijn al meer dan 100 gemeenten aangesloten bij de Gemeentezorgspiegel. De VNG ziet het instrument als veelbelovend en nodigt gemeenten dan ook uit zich aan te sluiten. Hoe meer gemeenten deelnemen hoe meer waarde we gezamenlijk uit de Gemeentezorgspiegel kunnen halen. Aangezien het instrument gegevensdeling betreft, moet een overeenkomst gesloten worden met Vektis waarin de afspraken over toegang en gebruik worden vastgelegd.

Gemeenten kunnen voor meer informatie en/of aansluiten direct contact opnemen met Vektis via https://www.vektis.nl/gemeentezorgspiegel.

Meer informatie