Mensen kwalitatief goede en betaalbare zorg en ondersteuning bieden op de juiste plek: dat is het doel van deze regionale samenwerking. Dit valt of staat bij de samenwerking tussen de financiers van zorg en ondersteuning: gemeenten, zorgkantoor en zorgverzekeraar(s). Deze samenwerking vindt op regionaal niveau plaats aangezien een deel van de zorgketen gemeente-overstijgend is georganiseerd. De visie van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ staat centraal bij de regionale samenwerking. Op basis van deze visie wordt de zorg meer georganiseerd rondom de cliënt, die daardoor beter in staat wordt gesteld om te kunnen blijven functioneren in de eigen omgeving.

Actueel: Preventiestatement

Gemeenten en zorgverzekeraars zetten samen de schouders onder een gezonder Nederland. De VNG en ZN kondigen in een gezamenlijk 'Preventiestatement' de vorming van regionale preventie-infrastructuren aan. Lees meer

Wat doet de VNG

Vrouw helpt man in rolstoel met aantrekken schoenen

Waar nodig ondersteunt de VNG de regio’s bij inhoudelijke vraagstukken en bij het proces van samenwerking, zowel met zorgverzekeraars en zorgkantoor als tussen de regiogemeenten onderling. Bijvoorbeeld bij grensvlakvraagstukken, het delen van ervaringen van andere regio’s, advies over het organiseren van aanspreekpunten of coördinatie. 

Lees meer over de rol van de VNG

Vraag en antwoord

Brieven en publicaties